Együd Melinda bemerítési bizonyságtétele

Együd Melinda édesanyja révén ismerte meg a gyülekezetet, akinek halála után Melinda reménytelenségbe süllyedt. Korábban elveszített édesapja hiánya, majd az édesanyja halála okozta veszteség fájdalma késztette arra, hogy Istenhez kiáltson segítségért. Válaszul Jézus kivezette őt a sötétségből a fényre, életének új célokat adott.
„Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van! Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsájtani.” (Ézsaiás 55: 6-7)