Az imaház építése 2004 októberében befejeződött. A következő évek aktív ifjúsági és gyermek missziója azonban újabb bővítésre ösztönözte közösségünket. A rendelkezésünkre álló 600 négyzetméternyi padlásteret 2008-2010 között építettük be. Itt létrehozhattunk ifjúsági termeket, gyermekmissziós termeket, konyhát, könyvtárat, irodákat és korszerű vizesblokkokat! A lelkipásztor lakást is, teljes egészében felújította a gyülekezet 2010-ben. A templom, mint épület Vác városának dísze is egyben, amit a minden évszakban rendezett kert még szebbé tesz.

 

A gyülekezet létszáma 2004-től, az új templom átadásától számítva, folyamatosan emelkedett, napjainkban közel kétszáz főt számlál, de nagyon sok gyermek és fiatal, sok érdeklődő felnőtt és vendég látogatja alkalmainkat, elsősorban Vác városából, de a környék ( Rád, Penc, Göd, Vácduka, Dunakeszi, Verőce, Szendehely) településeiről is. Ennek nagyon örülünk és hálásak vagyunk érte Istennek!

 

A különböző korosztályoknak, lehetőségük van, rendszeresen (hetente) külön csoportos összejövetelekre, a vasárnap iskolások négy csoportja, az ifjúsági csoportok, házas körök, nyugdíjas testvérek alkalmai is igen látogatottak.

Hétköznapokon családoknál is találkozhatunk egymással egy-két órás időtartamban. Itt kötetlen beszélgetésre, imádkozásra és a közösség ápolására kerülhet sor.

Zenei életünk is folyamatosan bővül, így a hagyományos énekkari énekeket többször is felváltja az ifjúság, vagy éppen az alkalmi ének és zenekar szolgálata. Örömmel adunk helyt különböző komolyzenei hangversenyeknek, kórustalálkozóknak.

Vasárnapi istentiszteleteinken az igehirdetés kiemelt fontosságú, mint általában a protestáns egyházak gyülekezeteiben. Az istentiszteletek minden alkalommal Jézus Krisztust a Megváltót dicsőítik, aki megváltott bűneinkből és szabaddá tett, és örök életet adott!

Az istentiszteletek egyszerűek, mindenki számára nyitottak és érthetőek.

Az igehirdetés mellett éneklés, imádság, hitbeli megtapasztalások, csoportjelenetek és kórusművek is elhangzanak. Karácsonykor, anyák napján pedig a gyermekek szolgálnak versekkel, énekekkel. Az istentisztelet alatt a kisgyermekekre felnőtt felügyel, hogy a szülők is részt vehessenek az alkalmon. Az alkalom végén pedig, lehetőség van keresztény könyvek, CD-k vásárlására, beszélgetésre, ünnepek után közös étkezésre:„szeretetvendégségre”. Jó és hasznos a terített asztalnál is ápolni a közösséget, beszélgetni, gondolatainkat megosztani másokkal is.

Istent és az Ő egyszülött Fiát, Jézus Krisztust keresők feltehetik kérdéseiket az Istent keresők óráján, ahol megkaphatják rá a bibliai választ, és növekedhetnek a hitben, biblia ismeretben és a keresztyén életvezetés mindennapokra vonatkozó lehetőségeinek megismerésében. Ezt az egy órás alkalmat lelkészeink vezetik.

A hitben erősebbek imacsoportokban imádkoznak rendszeresen: a gyülekezetért, barátokért, megtérésért, betegekért és a városért ahol élünk.

Az ország különböző pontjain élő hittestvéreinket is lehetőségünk van meglátogatni, és mi is vendégül látunk más gyülekezeteket, hogy a kapcsolatok tovább erősödhessenek.

Nyaranta több tábort is szervezünk Vác városában. Nagyon népszerű a Mosolyhét gyermektáborunk, ahol naponta 320-330 gyermeket fogadunk és az önkéntes segítők száma is eléri a 100 főt. A középiskolás fiatalok az angoltábort szerették meg az évek során. Két „ott-alvós” táborunk is van, az egyiket tiniknek a másikat középiskolásoknak és fiatal felnőtteknek tartjuk Magyarország különböző kistelepülésein.

Konferenciákat is szervezünk fiataloknak, 14-25 között, és fiatal házasoknak 25 év feletti korosztályban.

A gyülekezet életében jelentős eseménynek minősül az egyházi ünnepek ( Advent, Karácsony, Virágvasárnap, Nagypéntek,Húsvét, Pünkösd, Mennybemenetel, Reformáció) megtartása. Havonta van Úrvacsorai istentiszteletünk, és évente egyszer-kétszer bemerítési ünnepünk is, ahol hitvallásuk alapján kereszteljük meg testvéreinket.

A gyülekezet életét, a négyévente választott, vezetőség irányítja, tanácsolja, tervezi missziós életét, rövid és hosszútávon egyaránt. A lelkipásztor munkáját sok-sok önkéntes segítő támogatja és segíti.

Vác városában jelentős szociális és karitatív munkát is végez gyülekezetünk. Látogatjuk a város szociális otthonait, az iskolákat és a hátrányos szociális helyzetben élőket is. Többször oszthatunk élelmiszert, ruházatot a rászorulóknak.