Kedves Gyülekezet, Érdeklődők!

A gyülekezet vezetősége a járvány alakulását, az új rendeleteket és az egyház határozatát figyelembe véve úgy döntött, hogy a gyülekezet alkalmai határozatlan ideig nem kerülnek megtartásra, az imaház továbbra is zárva lesz.

Addig is vasárnap 10 órakor igehirdetés lesz látható a gyülekezet YouTube csatornáján,
a csütörtöki biblaitanulmányban
pedig a Zoomon keresztül lehet részt venni, aminek a linkjét minden héten hírlevélben küldjük ki a gyülekezet tagjainak.

Amennyiben még nem kapsz hírlevelet, de szeretnél , úgy feliratkozhatsz itt a weboldalon (bal felső sarok), így részt vehetsz a bibliaórákon, és kaphatsz hírleveleket a jövendőbeli programjainkról (remélhetőleg).

Kérjük és köszönjük a testvérek megértését!

Tóth Zoltán
gyülekezetvezető

 

Kerüljük el a következő hibákat!

Aggodalom a mai problémák miatt.

Gyötrődés a holnap bizonytalanságáért.

Halogatás a mai feladatok láttán.

Bosszúság mások sikere miatt.

Bírálat felebarátunk tökéletlenségeiért.

Türelmetlenség a fiatalok hibái miatt.

Reménytelenség nemzetünk jövőjével kapcsolatban.

Hitetlenség Isten gondviselésében.

   

(Forrás: dr.Gerzsenyi László Illusztrációk gyűjteménye)

HÍREK

Gólyahír – Szűcs Barbara

Ismét egy baba érkezésének örülhetünk. 2022. február 15-én megszületett Szűcs Barbara, Szűcs Laciék második gyermeke. A nagylány 3900 grammal és 54 cm-rel látta meg a napvilágot.
Szeretettel köszöntjük őt, és Isten gazdag áldását kívánjuk életetekre!

(vi-l-ma)

(tovább…)

Cipősdoboz-akció 2020

Igazán nagy hála van a szívemben azért, hogy az idei cipősdoboz akció is eredményesen zárult.
Az előzmények nem ezt mutatták, hiszen sok felajánlótól estünk el a Covid vírus miatt. De az emberek adakozó lelkületére, a bajban élők megsegítésére most jóval többen hoztak ajándékokkal teli dobozokat, mint az eddigi 16 év alatt!
Nagyon köszönöm az önkéntes segítők szolgálatát is, akiket Brezovszky Marika testvér koordinált. Tanulók, házaspárok, nyugdíjasok, a gyülekezet tagjai és szimpatizánsok serény csapata állt helyt két héten át. Vácott négy helyen fogadták a cipős dobozokat, és csaknem 1600 darab gyűlt össze. Köszönjük a szokolyai gyülekezet segítségét is. (tovább…)

Kérdések és válaszok

Isten létezését minden kultúrában, minden földrészen hitték és hiszik az emberek. Ha belegondolunk a világ bonyolultságába, az élet összetettségébe, akkor nehezen tudjuk elképzelni, hogy mindez a vak véletlen eredménye lenne. Ezeken a logikai érveken túl a Biblia beszámol arról, hogy Isten Fia megjelent ezen a bolygón és bemutatta nekünk az Atyát. Szavait, tanításait kortársai jegyzeték fel számunkra.
A Biblia szerint Jézus Krisztus Isten Fiának tartotta magát. Éppen ezért ítélték őt halálra, hiszen ez a korabeli vallásos emberek szerint istenkáromlásnak számított. Élete során sok csodát tett (gyógyított, ördögöket űzött, halottakat támasztott fel), és tanított Isten országáról. Halálra ítélték vallásos fanatikusok, kínhalált halt, de három nappal halála után életre kelt. Kijött a sírból és sok embernek megjelent. Követői a feltámadás hitét hirdették, így indult el a kereszténység.
Minden kultúra, vallás próbált választ találni az emberiség legfontosabb kérdésére. A Biblia tanúsága és hitünk szerint az életnek nincs vége a halállal. Az ember új és romolhatatlan testben fog feltámadni, és az örökkévalóságot vagy a mennyben, vagy a pokolban tölti majd. Az üdvösség alapja és útja egyedül Jézus Krisztus megváltói műve. Az emberek az alapján lesznek megítélve haláluk után, hogy hogyan viszonyultak Jézushoz.
Minden ember bűnös – így ír rólunk a Szentírás. Ez azt jelenti, hogy Istentől elválasztva születtünk a világra. Saját cselekedeteinkből, elhatározásunkból képtelenek vagyunk ezen az állapoton változtatni. Isten adott egy megoldást problémánkra. Elküldte Fiát a világra, aki a mi bűneink büntetését szenvedte el a kereszten. Mindazok, akik felismerik elveszett állapotukat és hittel megragadják Jézus megváltását, azok megszabadulnak bűnük terhétől és örök üdvösségben részesülnek. Ezt a folyamatot nevezi a Biblia megtérésnek.
Isten egy személyes kapcsolatra hív bennünket. Ez a kapcsolat, hasonlóan az emberekkel való kapcsolathoz a beszélgetések és találkozások által mélyül. Istennek imádságban kiönthetjük szíveinket, elmondhatjuk neki kétségeinket, kérdéseinket, panaszunkat, örömeinket, szomorúságainkat, legféltettebb titkainkat, kéréseinket. Kérhetjük segítségét egy nehézség megoldásában, kérhetünk tőle bocsánatot, ha rossz döntéseket hoztunk, vagy helytelenül cselekedtünk, beszéltünk. Az imádságban kifejezhetjük köszönetünket és tiszteletünket Isten felé, dicsérhetjük az Ő személyét. Imádkozni lehet egymagunkban és közösségben is.
A Biblia az emberiség legtöbbet olvasott és legtöbb nyelvre lefordított könyve. 66 könyvből áll, melyet Istentől ihletett emberek írtak több mint ezer év alatt. A Bibliából megismerhetjük Istent és önmagunkat is. Útmutatást találunk életvezetési és erkölcsi kérdéseinkre. Hisszük és tapasztaljuk, hogy a Biblián keresztül Isten személyesen szól hozzánk.
A gyülekezet az Istenben hívő és Istent keresők közössége. Nem egy zárt, hanem minden ember számára nyitott közösség. A gyülekezetben egymást erősítjük, segítjük a hitnek az útján. Közösségi alkalmainkon közösen imádkozunk, éneklünk, hallhatjuk a Biblia tanítását.