Jönnek próbák

“Jönnek próbák kisértések, jól esnék az enyhülés”  – mondja az énekíró. Valóban jól esnék már az enyhülés. Mindenkit szeretettel üdvözlök.
Az utóbbi hetekben Jób könyvével foglalkoztam és nagyon sok gondolat ébredt bennem.
Ismerjük Jób könyvét. Jóbról azt írja a Biblia, hogy feddhetetlen életű Istenfélő ember volt, aki kerülte a rosszat. 7 fia és 3 lánya volt. Többszáz juha, tevéje, igás ökrei és jószága, és sok szolgája. Minden keleti embernél tekintélyesebb volt. Áldás volt az életén és keze munkáján, minden munkájában jó szerencsés volt. Elmondhatjuk mai szóhasználattal élve, hogy családjában dübörög a gazdaság. Ebben a helyzetben érkezett egy hírnök, aki elmondta, hogy jött az ellenség, és az állatokat elhajtották és a szolgákat kardélre hányták. Még be sem fejezte a hírnök a mondanivalóját, máris jött egy másik hírnök, aki arról számolt be, hogy jött egy nagy szél és az örömünnepet ülő gyermekeit az összedűlő ház maga alá temette. Majd Jób testén rosszindulatú fekélyek jelentek meg. Rövid szempillantás alatt összeomlott a gazdaság, megszűnt a nagycsalád, sőt rút, panaszt okozó betegség jelent meg Jób testén. Vajon Jób nem gondolkodott úgy, mint ahogy a Zsoltáros fogalmazza meg: “Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátradhoz, mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban.” Ehhez az ígérethez képest valami más történt, pedig Jób Istenfélő ember volt.
Ma már minden gyülekezeti tagunk kérdezősködik, hogy mikor jön vissza az az időszak, amikor ismét együtt szolgálhatunk az imaházban. Hogy ez az időszak minél hamarabb bekövetkezzen, ez közös feladatunk. A nyájimmunitást nem egymás megfertőzésével, hanem a védőoltással kell kialakítani. Ne tiltakozzunk a védőoltás ellen, hanem oltakozzunk. A betegség sokkal veszélyesebb, mint a védőoltás néhány csekély mellékhatása. Persze, ha te azt gondolod, hogy van mustármagnyi hited, hogy nem kapod el a betegséget, sőt nem is veszélyezteted a környezetedet, akkor legyen a te hited szerint. De itt van előtted Jób élete és története, ennek ismeretében ezt ismét gondold át. Vigyázzatok és imádkozzatok! Oltakozzunk, és ne engedjük magunkat félrevezetni, mert az oltásnak nem következménye a Covid mutáns! Tartsuk meg a maszkviselés szabályait és a távolságtartásban legyünk szabálykövetőek, és felhívom a figyelmet a kézmosás fontosságára, a lakásunkba hazaérve cseréljük le az utcai cipőt!  Oltakozzunk!

Isten áldja meg a testvéreket!

dr. Laczkovszki Győző

HÍREK

Gólyahír – Révész Flóra

Nagy örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy 2021.05.04-én megszületett Révész Attila és Lilla negyedik gyermeke, Flóra. 3800 grammal es 58 cm-rel köszöntötte a világot, otthonában (!). Mama, és baba is jól vannak.
Sok szeretettel gratulálunk, Isten áldja életetek!
(vi-l-ma)

(tovább…)

Gyászhír

Együdné Marianna férje, Zoltán 2021.03.23-án betegségben elhunyt.
Isten vigasztalását kívánjuk a családnak!

(vi-l-ma)

Kérdések és válaszok

Isten létezését minden kultúrában, minden földrészen hitték és hiszik az emberek. Ha belegondolunk a világ bonyolultságába, az élet összetettségébe, akkor nehezen tudjuk elképzelni, hogy mindez a vak véletlen eredménye lenne. Ezeken a logikai érveken túl a Biblia beszámol arról, hogy Isten Fia megjelent ezen a bolygón és bemutatta nekünk az Atyát. Szavait, tanításait kortársai jegyzeték fel számunkra.
A Biblia szerint Jézus Krisztus Isten Fiának tartotta magát. Éppen ezért ítélték őt halálra, hiszen ez a korabeli vallásos emberek szerint istenkáromlásnak számított. Élete során sok csodát tett (gyógyított, ördögöket űzött, halottakat támasztott fel), és tanított Isten országáról. Halálra ítélték vallásos fanatikusok, kínhalált halt, de három nappal halála után életre kelt. Kijött a sírból és sok embernek megjelent. Követői a feltámadás hitét hirdették, így indult el a kereszténység.
Minden kultúra, vallás próbált választ találni az emberiség legfontosabb kérdésére. A Biblia tanúsága és hitünk szerint az életnek nincs vége a halállal. Az ember új és romolhatatlan testben fog feltámadni, és az örökkévalóságot vagy a mennyben, vagy a pokolban tölti majd. Az üdvösség alapja és útja egyedül Jézus Krisztus megváltói műve. Az emberek az alapján lesznek megítélve haláluk után, hogy hogyan viszonyultak Jézushoz.
Minden ember bűnös – így ír rólunk a Szentírás. Ez azt jelenti, hogy Istentől elválasztva születtünk a világra. Saját cselekedeteinkből, elhatározásunkból képtelenek vagyunk ezen az állapoton változtatni. Isten adott egy megoldást problémánkra. Elküldte Fiát a világra, aki a mi bűneink büntetését szenvedte el a kereszten. Mindazok, akik felismerik elveszett állapotukat és hittel megragadják Jézus megváltását, azok megszabadulnak bűnük terhétől és örök üdvösségben részesülnek. Ezt a folyamatot nevezi a Biblia megtérésnek.
Isten egy személyes kapcsolatra hív bennünket. Ez a kapcsolat, hasonlóan az emberekkel való kapcsolathoz a beszélgetések és találkozások által mélyül. Istennek imádságban kiönthetjük szíveinket, elmondhatjuk neki kétségeinket, kérdéseinket, panaszunkat, örömeinket, szomorúságainkat, legféltettebb titkainkat, kéréseinket. Kérhetjük segítségét egy nehézség megoldásában, kérhetünk tőle bocsánatot, ha rossz döntéseket hoztunk, vagy helytelenül cselekedtünk, beszéltünk. Az imádságban kifejezhetjük köszönetünket és tiszteletünket Isten felé, dicsérhetjük az Ő személyét. Imádkozni lehet egymagunkban és közösségben is.
A Biblia az emberiség legtöbbet olvasott és legtöbb nyelvre lefordított könyve. 66 könyvből áll, melyet Istentől ihletett emberek írtak több mint ezer év alatt. A Bibliából megismerhetjük Istent és önmagunkat is. Útmutatást találunk életvezetési és erkölcsi kérdéseinkre. Hisszük és tapasztaljuk, hogy a Biblián keresztül Isten személyesen szól hozzánk.
A gyülekezet az Istenben hívő és Istent keresők közössége. Nem egy zárt, hanem minden ember számára nyitott közösség. A gyülekezetben egymást erősítjük, segítjük a hitnek az útján. Közösségi alkalmainkon közösen imádkozunk, éneklünk, hallhatjuk a Biblia tanítását.