Örömhírek

 

A nagy babyboom után a következő három vasárnapon gyerekbemutatásra készülhetünk.
05.07. Szamosvölgyi Kíra Zorka
05.14. Sebestyén Janka
05.21. Farkas Blanka Julianna

Június 11-én bemerítés lesz gyülekezetünkben.

Az idei Mosolyhét pedig 07.03-07-ig lesz a Petőfi Iskola udvarán. A résztvevői jelentkezés betelt, várólistára lehet jelentkezni.

HÍREK

Gyerekbemutatás Farkas Blanka Julianna – 2023.05.21

A harmadik isteni ajándékot,  Farkas Blanka Júliannát is elhozták szülei, Farkas Jani és Adri, hogy a gyülekezet színe előtt kérje Isten áldását gyermekükre és adjon hálát születéséért.
Meláth testvér a 131. Zsoltárt alapján szólt: ez a zsoltár az alázatos ember imádsága. Lesznek olyan helyzetek, amikor csitítani kell majd a gyermeket, a gyermeki szívet. Ez Isten segítségével lehetséges. Bízzák  naponta gyermeküket Isten kezére! – szólt a szülők felé a felhívás.
A szülők és lelkipásztorunk imádkozott a gyermek felett, majd a gyülekezet nevében dr. Nógrádi Adrienn  és a gyermekek köszöntötték az apróságot és szüleit.
(tovább…)

Gyerekbemutatás: Sebestyén Janka

A második gyermek bemutatásának örülhettünk május 14-én.
Sebestyén Olivér és Kitti hozta el elsőszülött gyermekét, Jankát a gyülekezetbe, hogy Isten áldását kérje kis életére. Meláth testvér a Zsoltárok 27: 1 és 11 versével köszöntötte a kis családot. Ez a zsoltár a bátor bizalom éneke. Bár aggodalom lehet a szülők szívében, de Isten azt üzeni: ne féljenek, mert Ő a segítőjük lesz. Hitüket látva gyermekük is meg akarja majd ismerni Istent, az erőforrást.
A szülők és Meláth testvér imádsága után Virág Ildikó és a gyermekek köszöntötték a kis jövevényt. Isten áldja Őket! (tovább…)

Kérdések és válaszok

Isten létezését minden kultúrában, minden földrészen hitték és hiszik az emberek. Ha belegondolunk a világ bonyolultságába, az élet összetettségébe, akkor nehezen tudjuk elképzelni, hogy mindez a vak véletlen eredménye lenne. Ezeken a logikai érveken túl a Biblia beszámol arról, hogy Isten Fia megjelent ezen a bolygón és bemutatta nekünk az Atyát. Szavait, tanításait kortársai jegyzeték fel számunkra.
A Biblia szerint Jézus Krisztus Isten Fiának tartotta magát. Éppen ezért ítélték őt halálra, hiszen ez a korabeli vallásos emberek szerint istenkáromlásnak számított. Élete során sok csodát tett (gyógyított, ördögöket űzött, halottakat támasztott fel), és tanított Isten országáról. Halálra ítélték vallásos fanatikusok, kínhalált halt, de három nappal halála után életre kelt. Kijött a sírból és sok embernek megjelent. Követői a feltámadás hitét hirdették, így indult el a kereszténység.
Minden kultúra, vallás próbált választ találni az emberiség legfontosabb kérdésére. A Biblia tanúsága és hitünk szerint az életnek nincs vége a halállal. Az ember új és romolhatatlan testben fog feltámadni, és az örökkévalóságot vagy a mennyben, vagy a pokolban tölti majd. Az üdvösség alapja és útja egyedül Jézus Krisztus megváltói műve. Az emberek az alapján lesznek megítélve haláluk után, hogy hogyan viszonyultak Jézushoz.
Minden ember bűnös – így ír rólunk a Szentírás. Ez azt jelenti, hogy Istentől elválasztva születtünk a világra. Saját cselekedeteinkből, elhatározásunkból képtelenek vagyunk ezen az állapoton változtatni. Isten adott egy megoldást problémánkra. Elküldte Fiát a világra, aki a mi bűneink büntetését szenvedte el a kereszten. Mindazok, akik felismerik elveszett állapotukat és hittel megragadják Jézus megváltását, azok megszabadulnak bűnük terhétől és örök üdvösségben részesülnek. Ezt a folyamatot nevezi a Biblia megtérésnek.
Isten egy személyes kapcsolatra hív bennünket. Ez a kapcsolat, hasonlóan az emberekkel való kapcsolathoz a beszélgetések és találkozások által mélyül. Istennek imádságban kiönthetjük szíveinket, elmondhatjuk neki kétségeinket, kérdéseinket, panaszunkat, örömeinket, szomorúságainkat, legféltettebb titkainkat, kéréseinket. Kérhetjük segítségét egy nehézség megoldásában, kérhetünk tőle bocsánatot, ha rossz döntéseket hoztunk, vagy helytelenül cselekedtünk, beszéltünk. Az imádságban kifejezhetjük köszönetünket és tiszteletünket Isten felé, dicsérhetjük az Ő személyét. Imádkozni lehet egymagunkban és közösségben is.
A Biblia az emberiség legtöbbet olvasott és legtöbb nyelvre lefordított könyve. 66 könyvből áll, melyet Istentől ihletett emberek írtak több mint ezer év alatt. A Bibliából megismerhetjük Istent és önmagunkat is. Útmutatást találunk életvezetési és erkölcsi kérdéseinkre. Hisszük és tapasztaljuk, hogy a Biblián keresztül Isten személyesen szól hozzánk.
A gyülekezet az Istenben hívő és Istent keresők közössége. Nem egy zárt, hanem minden ember számára nyitott közösség. A gyülekezetben egymást erősítjük, segítjük a hitnek az útján. Közösségi alkalmainkon közösen imádkozunk, éneklünk, hallhatjuk a Biblia tanítását.