A MESTER KEZE

Egy olasz márványbányában egykor fejtés közben megrepedt az egyik nagy márványtömb és a közepén mély lyuk tátongott. A kő nagyon szép volt, de a nagy repedés miatt semmire sem tudták használni. Több szobrász is nézte a márványtömböt azután fejcsóválva továbbmentek. Egyszer arra ment Michelangelo, minden idők legnagyobb szobrásza. Meglátta a követ és a repedést, megállt és néhány pillanatig gondolkodott, majd így szólt: „Megveszem ezt a követ!” Hazavitette és márványalakot faragott ki belőle úgy, hogy a repedést kerülte. Így jött létre Michelangelo világhírű szobra – Dávid.

A kő nagy repedései mi vagyunk. Te és én. A bűn mély törést okozott bennünk. A tátongó lyuk egész bensőnkig hatolt. De Jézus, a csodálatos mennyei művész kezébe veszi ezt a követ és remekművet farag belőle.

Isten munkája az életemben

Isten munkáját az életemben sokszor megtapasztalhattam már. Ő formál engem nap mint nap, átsegít a nehéz próbákon, kísértéseken. Ha elbukom, mikor a Sátán megkísért, Ő felsegít és elfedi a megbánt bűneimet. Ha megszólítom imádságban, és ha az, amit kérek Tőle az Ő akaratával megegyezik, meghallgatja imádságom és teljesíti kérésemet. Természetesen nekem is oda kell szánnom magam Istennek, és átadni neki az irányítást, mert Ő tudja a legjobban, mire van szükségem. Mik azok a földi dolgok, amikre nekem fiatalként szükségem van, melyek által lelkileg fejlődhetek. (tovább…)

HÍREK

Fehér Elefánt(ok) 2020 január

Ajándékot mindenki szeret kapni. Vagy mégsem.. ?
A Fehér Elefánt nevű évente megrendezendő házaspáros játékon mindenki a minél kisebb csomagot keresi. Ha egy doboz túl nagy, abban gyanúsan túlsok minden “szépség” rejtőzik.
Persze a nagy klasszikusok évről évre visszajárnak, de azért egy-egy értékes ajándék is gazdára találhat.
A program lényege azonban nem a “selejtezés”, hanem hogy meglepjük a másikat és a találkozás mellett a jó hangulat garantált!

vi-l-ma (tovább…)

2020. január 5.  – az év első istentiszteleti alkalma

Az év első vasárnapja délelőttjén úrvacsorai alkalmon vett részt a gyülekezet, a Vele való szövetség megerősítésével kezdve az új évet. A legutóbbi bemerítkezett testvéreink is most vették először az emlékjegyeket.

(tovább…)

Kérdések és válaszok

Isten létezését minden kultúrában, minden földrészen hitték és hiszik az emberek. Ha belegondolunk a világ bonyolultságába, az élet összetettségébe, akkor nehezen tudjuk elképzelni, hogy mindez a vak véletlen eredménye lenne. Ezeken a logikai érveken túl a Biblia beszámol arról, hogy Isten Fia megjelent ezen a bolygón és bemutatta nekünk az Atyát. Szavait, tanításait kortársai jegyzeték fel számunkra.
A Biblia szerint Jézus Krisztus Isten Fiának tartotta magát. Éppen ezért ítélték őt halálra, hiszen ez a korabeli vallásos emberek szerint istenkáromlásnak számított. Élete során sok csodát tett (gyógyított, ördögöket űzött, halottakat támasztott fel), és tanított Isten országáról. Halálra ítélték vallásos fanatikusok, kínhalált halt, de három nappal halála után életre kelt. Kijött a sírból és sok embernek megjelent. Követői a feltámadás hitét hirdették, így indult el a kereszténység.
Minden kultúra, vallás próbált választ találni az emberiség legfontosabb kérdésére. A Biblia tanúsága és hitünk szerint az életnek nincs vége a halállal. Az ember új és romolhatatlan testben fog feltámadni, és az örökkévalóságot vagy a mennyben, vagy a pokolban tölti majd. Az üdvösség alapja és útja egyedül Jézus Krisztus megváltói műve. Az emberek az alapján lesznek megítélve haláluk után, hogy hogyan viszonyultak Jézushoz.
Minden ember bűnös – így ír rólunk a Szentírás. Ez azt jelenti, hogy Istentől elválasztva születtünk a világra. Saját cselekedeteinkből, elhatározásunkból képtelenek vagyunk ezen az állapoton változtatni. Isten adott egy megoldást problémánkra. Elküldte Fiát a világra, aki a mi bűneink büntetését szenvedte el a kereszten. Mindazok, akik felismerik elveszett állapotukat és hittel megragadják Jézus megváltását, azok megszabadulnak bűnük terhétől és örök üdvösségben részesülnek. Ezt a folyamatot nevezi a Biblia megtérésnek.
Isten egy személyes kapcsolatra hív bennünket. Ez a kapcsolat, hasonlóan az emberekkel való kapcsolathoz a beszélgetések és találkozások által mélyül. Istennek imádságban kiönthetjük szíveinket, elmondhatjuk neki kétségeinket, kérdéseinket, panaszunkat, örömeinket, szomorúságainkat, legféltettebb titkainkat, kéréseinket. Kérhetjük segítségét egy nehézség megoldásában, kérhetünk tőle bocsánatot, ha rossz döntéseket hoztunk, vagy helytelenül cselekedtünk, beszéltünk. Az imádságban kifejezhetjük köszönetünket és tiszteletünket Isten felé, dicsérhetjük az Ő személyét. Imádkozni lehet egymagunkban és közösségben is.
A Biblia az emberiség legtöbbet olvasott és legtöbb nyelvre lefordított könyve. 66 könyvből áll, melyet Istentől ihletett emberek írtak több mint ezer év alatt. A Bibliából megismerhetjük Istent és önmagunkat is. Útmutatást találunk életvezetési és erkölcsi kérdéseinkre. Hisszük és tapasztaljuk, hogy a Biblián keresztül Isten személyesen szól hozzánk.
A gyülekezet az Istenben hívő és Istent keresők közössége. Nem egy zárt, hanem minden ember számára nyitott közösség. A gyülekezetben egymást erősítjük, segítjük a hitnek az útján. Közösségi alkalmainkon közösen imádkozunk, éneklünk, hallhatjuk a Biblia tanítását.