Karácsony

A szeretet az emberi lét egyik legfontosabb összetevője. A szeretet – adni és kapni. A szeretet lehetővé teszi számunkra, hogy beleéljük magunkat egy másik ember helyébe, és hogy egy másik ember beleélje magát a miénkbe. A szeretet a gyökere és az alapja minden kölcsönös emberi egymásra hatásnak. (tovább…)

Szeretethimnusz -1. Kor. 13

„Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengőcimbalom.
És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok. (tovább…)

Reményik Sándor: Mikor ünnepet ül…

Mikor ünnepet ül
Lelkedben az öröm, vagy fájdalom,
– Lehet gyászünnep is –
Akit nagyon szeretsz,
Akkor hozzá mehetsz,
Jaj, csak ne menj szürke hétköznapon! (tovább…)

HÍREK

Bemerítés – 2019.12.08.

Az ádventünk 2. vasárnapján nem csak Jézus visszajövetelére készülhettünk, hanem bemerítési ünnepségre is.
A délutáni istentisztelet keretében 7 fehérruhás állt Isten és a gyülekezet előtt, hogy bizonyságot tegyen hitéről, megtéréséről. Hét, nem gyülekezetünkben felnőtt testvérünk kérte bemerítését: Palástiné Magyar Csilla, Klinga Csabáné Kata, Sebestyén Kitti, Kiss Boglárka, Nagy Csanád, Klinga Csaba, Murányi-Kovács Róbert.

(tovább…)

A születés csodája

A november 24-ei vasárnap a születés csodáját ünnepeltük. Elég csak mélyen belenézni egy kisbaba szemébe, és elcsodálkozunk, hogy milyen tökéletesen alkotott meg minket a Teremtő Atyánk. És valóban, ahogy egy pici sejtből egy pici baba kifejlődik az maga a csoda. Erre a csodára sok éven keresztül vártak Fruzsiék, akik végig érezhették a gyülekezet és a barátok imatámogatását is. Isten meghallgatta őket, mert július közepén megérkezett Tirts Hanga, aki ma jött el először gyülekezetünkbe. (tovább…)

Kérdések és válaszok

Isten létezését minden kultúrában, minden földrészen hitték és hiszik az emberek. Ha belegondolunk a világ bonyolultságába, az élet összetettségébe, akkor nehezen tudjuk elképzelni, hogy mindez a vak véletlen eredménye lenne. Ezeken a logikai érveken túl a Biblia beszámol arról, hogy Isten Fia megjelent ezen a bolygón és bemutatta nekünk az Atyát. Szavait, tanításait kortársai jegyzeték fel számunkra.
A Biblia szerint Jézus Krisztus Isten Fiának tartotta magát. Éppen ezért ítélték őt halálra, hiszen ez a korabeli vallásos emberek szerint istenkáromlásnak számított. Élete során sok csodát tett (gyógyított, ördögöket űzött, halottakat támasztott fel), és tanított Isten országáról. Halálra ítélték vallásos fanatikusok, kínhalált halt, de három nappal halála után életre kelt. Kijött a sírból és sok embernek megjelent. Követői a feltámadás hitét hirdették, így indult el a kereszténység.
Minden kultúra, vallás próbált választ találni az emberiség legfontosabb kérdésére. A Biblia tanúsága és hitünk szerint az életnek nincs vége a halállal. Az ember új és romolhatatlan testben fog feltámadni, és az örökkévalóságot vagy a mennyben, vagy a pokolban tölti majd. Az üdvösség alapja és útja egyedül Jézus Krisztus megváltói műve. Az emberek az alapján lesznek megítélve haláluk után, hogy hogyan viszonyultak Jézushoz.
Minden ember bűnös – így ír rólunk a Szentírás. Ez azt jelenti, hogy Istentől elválasztva születtünk a világra. Saját cselekedeteinkből, elhatározásunkból képtelenek vagyunk ezen az állapoton változtatni. Isten adott egy megoldást problémánkra. Elküldte Fiát a világra, aki a mi bűneink büntetését szenvedte el a kereszten. Mindazok, akik felismerik elveszett állapotukat és hittel megragadják Jézus megváltását, azok megszabadulnak bűnük terhétől és örök üdvösségben részesülnek. Ezt a folyamatot nevezi a Biblia megtérésnek.
Isten egy személyes kapcsolatra hív bennünket. Ez a kapcsolat, hasonlóan az emberekkel való kapcsolathoz a beszélgetések és találkozások által mélyül. Istennek imádságban kiönthetjük szíveinket, elmondhatjuk neki kétségeinket, kérdéseinket, panaszunkat, örömeinket, szomorúságainkat, legféltettebb titkainkat, kéréseinket. Kérhetjük segítségét egy nehézség megoldásában, kérhetünk tőle bocsánatot, ha rossz döntéseket hoztunk, vagy helytelenül cselekedtünk, beszéltünk. Az imádságban kifejezhetjük köszönetünket és tiszteletünket Isten felé, dicsérhetjük az Ő személyét. Imádkozni lehet egymagunkban és közösségben is.
A Biblia az emberiség legtöbbet olvasott és legtöbb nyelvre lefordított könyve. 66 könyvből áll, melyet Istentől ihletett emberek írtak több mint ezer év alatt. A Bibliából megismerhetjük Istent és önmagunkat is. Útmutatást találunk életvezetési és erkölcsi kérdéseinkre. Hisszük és tapasztaljuk, hogy a Biblián keresztül Isten személyesen szól hozzánk.
A gyülekezet az Istenben hívő és Istent keresők közössége. Nem egy zárt, hanem minden ember számára nyitott közösség. A gyülekezetben egymást erősítjük, segítjük a hitnek az útján. Közösségi alkalmainkon közösen imádkozunk, éneklünk, hallhatjuk a Biblia tanítását.