Ökumené

Az ökumenikus imahét évről évre visszatérő januári rendezvény a keresztények között. A keresztények egységét imádsággal előmozdító szándék már több mint százéves múltra tekint vissza.
A közös fohászkodás egyhetes programja Jézus utolsó vacsorai kérésének teljesítésére 1908-ban indult útjára. A protestáns kezdeményezéshez hamarosan katolikusok is csatlakoztak. Róma kezdetben bizalmatlanul tekintett az „összkeresztény” törekvésekre, ám a lelki ökumenizmus elé nem állított akadályt. Mind nemzetközi, mind magyar viszonylatban először a bencések érezték fontosnak a közös hit melletti kiállás szükségességét, és ezt követően jöttek létre ökumenikus csoportok, levélváltások, programok és közösségek. …
… A keresztény templomok megnyitották ajtajaikat a más felekezetű hívők előtt, és az Úr szaváról való elmélkedésben és a közös tanúságtételben kifejeződött az egyházak őszinte törekvése a „legyenek mindnyájan egy” krisztusi végakarat megvalósítására. …
… A felgyorsult világ az egyházak közeledését is sürgeti, de a keresztények célja nem lehet más, mint a Szentlélek segítségével Krisztus eredeti szándékának megvalósítása.

Forrás: Új Ember

Az ifjúsági misszió fontossága

..Éppen ezért nagyon fontos, hogy az ifjúsági munkát odaadóan, kitartással és lelkiismeretesen végezzük mindenkor. Az eredmény nem látszik egyből, de nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten munkálkodik a fiatalok szívében a felszín alatt…. (tovább…)

HÍREK

Gyászhír – Benke Zsolt

Szomorúan adjuk hírül, hogy 2020.01.01-én Benke Zsolt, 53 évesen Megváltójához költözött.
Isten vigasztalását kívánjuk a családnak!
Temetése 2020.01.31-én 15:00-kor lesz a kisváci református temetőben.

(vi-l-ma)

2020. január 5.  – az év első istentiszteleti alkalma

Az év első vasárnapja délelőttjén úrvacsorai alkalmon vett részt a gyülekezet, a Vele való szövetség megerősítésével kezdve az új évet. A legutóbbi bemerítkezett testvéreink is most vették először az emlékjegyeket.

(tovább…)

Kérdések és válaszok

Isten létezését minden kultúrában, minden földrészen hitték és hiszik az emberek. Ha belegondolunk a világ bonyolultságába, az élet összetettségébe, akkor nehezen tudjuk elképzelni, hogy mindez a vak véletlen eredménye lenne. Ezeken a logikai érveken túl a Biblia beszámol arról, hogy Isten Fia megjelent ezen a bolygón és bemutatta nekünk az Atyát. Szavait, tanításait kortársai jegyzeték fel számunkra.
A Biblia szerint Jézus Krisztus Isten Fiának tartotta magát. Éppen ezért ítélték őt halálra, hiszen ez a korabeli vallásos emberek szerint istenkáromlásnak számított. Élete során sok csodát tett (gyógyított, ördögöket űzött, halottakat támasztott fel), és tanított Isten országáról. Halálra ítélték vallásos fanatikusok, kínhalált halt, de három nappal halála után életre kelt. Kijött a sírból és sok embernek megjelent. Követői a feltámadás hitét hirdették, így indult el a kereszténység.
Minden kultúra, vallás próbált választ találni az emberiség legfontosabb kérdésére. A Biblia tanúsága és hitünk szerint az életnek nincs vége a halállal. Az ember új és romolhatatlan testben fog feltámadni, és az örökkévalóságot vagy a mennyben, vagy a pokolban tölti majd. Az üdvösség alapja és útja egyedül Jézus Krisztus megváltói műve. Az emberek az alapján lesznek megítélve haláluk után, hogy hogyan viszonyultak Jézushoz.
Minden ember bűnös – így ír rólunk a Szentírás. Ez azt jelenti, hogy Istentől elválasztva születtünk a világra. Saját cselekedeteinkből, elhatározásunkból képtelenek vagyunk ezen az állapoton változtatni. Isten adott egy megoldást problémánkra. Elküldte Fiát a világra, aki a mi bűneink büntetését szenvedte el a kereszten. Mindazok, akik felismerik elveszett állapotukat és hittel megragadják Jézus megváltását, azok megszabadulnak bűnük terhétől és örök üdvösségben részesülnek. Ezt a folyamatot nevezi a Biblia megtérésnek.
Isten egy személyes kapcsolatra hív bennünket. Ez a kapcsolat, hasonlóan az emberekkel való kapcsolathoz a beszélgetések és találkozások által mélyül. Istennek imádságban kiönthetjük szíveinket, elmondhatjuk neki kétségeinket, kérdéseinket, panaszunkat, örömeinket, szomorúságainkat, legféltettebb titkainkat, kéréseinket. Kérhetjük segítségét egy nehézség megoldásában, kérhetünk tőle bocsánatot, ha rossz döntéseket hoztunk, vagy helytelenül cselekedtünk, beszéltünk. Az imádságban kifejezhetjük köszönetünket és tiszteletünket Isten felé, dicsérhetjük az Ő személyét. Imádkozni lehet egymagunkban és közösségben is.
A Biblia az emberiség legtöbbet olvasott és legtöbb nyelvre lefordított könyve. 66 könyvből áll, melyet Istentől ihletett emberek írtak több mint ezer év alatt. A Bibliából megismerhetjük Istent és önmagunkat is. Útmutatást találunk életvezetési és erkölcsi kérdéseinkre. Hisszük és tapasztaljuk, hogy a Biblián keresztül Isten személyesen szól hozzánk.
A gyülekezet az Istenben hívő és Istent keresők közössége. Nem egy zárt, hanem minden ember számára nyitott közösség. A gyülekezetben egymást erősítjük, segítjük a hitnek az útján. Közösségi alkalmainkon közösen imádkozunk, éneklünk, hallhatjuk a Biblia tanítását.