Kedves Gyülekezet!

A gyülekezet vezetőségének szerda esti döntése alapján a gyülekezet alkalmai november 15-ig nem kerülnek megtartásra, az imaház zárva lesz.
Terveink szerint november 22-én, vasárnap találkozunk újra személyesen istentiszteleti alkalmon az imaházban.
Addig is vasárnap 10 órakor igehirdetés, csütörtökön 18 órakor pedig bibliatanulmány lesz látható a gyülekezet YouTube csatornáján.
Kérjük és köszönjük a testvérek megértését!

2020.10.30.
Tóth Zoltán
gyülekezetvezető

A döntés

Amikor elkezdtem a középiskolát, biztos voltam abban, hogy hol fogok továbbtanulni. Emiatt nem sokat foglalkoztam ezzel a témával az elkövetkezendő két évben. Ha kérdezték, magabiztosan mondtam, hogy a jogi pályát fogom választani, de azon kívül, hogy apai nagypapám azt mondta, jó ügyvéd lenne belőlem, más oka nem volt annak, hogy azt csináljam. A felvételi előtt egy évvel nagyon elbizonytalanodtam, de gondoltam ez csak átmeneti, ám egy idő után jöttem csak rá arra, hogy Istent teljesen kihagytam ebből a döntésből. (tovább…)

HÍREK

Gyermekbemutatás – Molnár Mira (2020.10.18.10:30)

A gyermekek ének köszöntésével kezdődött Molnár Mira bemutatása. Nagy Andrea Tímea és Molnár Norbert házaspár sok küzdelmet folytatott a kisgyermekért, ezért Meláth Attila lelkipásztor Sámuel első könyvének első fejezetéből idézett köszöntésében: „Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amivel hozzá folyamodtam.”  (tovább…)

Gyászhír – Sólyom István

Mély fájdalommal adjuk hírül, hogy Gyulavári Zsuzsanna testvérnőnk férje, Sólyom István, 2020.10.15-én váratlanul elhunyt.
Temetése október 27-én, 13 órakor lesz a salgótarjáni Régi Központi Temetőben (Arany János úti).
Zsuzsinak őszinte részvétünk, és Isten vigasztalását kívánjuk a gyülekezet nevében!

(vi-l-ma)

Kérdések és válaszok

Isten létezését minden kultúrában, minden földrészen hitték és hiszik az emberek. Ha belegondolunk a világ bonyolultságába, az élet összetettségébe, akkor nehezen tudjuk elképzelni, hogy mindez a vak véletlen eredménye lenne. Ezeken a logikai érveken túl a Biblia beszámol arról, hogy Isten Fia megjelent ezen a bolygón és bemutatta nekünk az Atyát. Szavait, tanításait kortársai jegyzeték fel számunkra.
A Biblia szerint Jézus Krisztus Isten Fiának tartotta magát. Éppen ezért ítélték őt halálra, hiszen ez a korabeli vallásos emberek szerint istenkáromlásnak számított. Élete során sok csodát tett (gyógyított, ördögöket űzött, halottakat támasztott fel), és tanított Isten országáról. Halálra ítélték vallásos fanatikusok, kínhalált halt, de három nappal halála után életre kelt. Kijött a sírból és sok embernek megjelent. Követői a feltámadás hitét hirdették, így indult el a kereszténység.
Minden kultúra, vallás próbált választ találni az emberiség legfontosabb kérdésére. A Biblia tanúsága és hitünk szerint az életnek nincs vége a halállal. Az ember új és romolhatatlan testben fog feltámadni, és az örökkévalóságot vagy a mennyben, vagy a pokolban tölti majd. Az üdvösség alapja és útja egyedül Jézus Krisztus megváltói műve. Az emberek az alapján lesznek megítélve haláluk után, hogy hogyan viszonyultak Jézushoz.
Minden ember bűnös – így ír rólunk a Szentírás. Ez azt jelenti, hogy Istentől elválasztva születtünk a világra. Saját cselekedeteinkből, elhatározásunkból képtelenek vagyunk ezen az állapoton változtatni. Isten adott egy megoldást problémánkra. Elküldte Fiát a világra, aki a mi bűneink büntetését szenvedte el a kereszten. Mindazok, akik felismerik elveszett állapotukat és hittel megragadják Jézus megváltását, azok megszabadulnak bűnük terhétől és örök üdvösségben részesülnek. Ezt a folyamatot nevezi a Biblia megtérésnek.
Isten egy személyes kapcsolatra hív bennünket. Ez a kapcsolat, hasonlóan az emberekkel való kapcsolathoz a beszélgetések és találkozások által mélyül. Istennek imádságban kiönthetjük szíveinket, elmondhatjuk neki kétségeinket, kérdéseinket, panaszunkat, örömeinket, szomorúságainkat, legféltettebb titkainkat, kéréseinket. Kérhetjük segítségét egy nehézség megoldásában, kérhetünk tőle bocsánatot, ha rossz döntéseket hoztunk, vagy helytelenül cselekedtünk, beszéltünk. Az imádságban kifejezhetjük köszönetünket és tiszteletünket Isten felé, dicsérhetjük az Ő személyét. Imádkozni lehet egymagunkban és közösségben is.
A Biblia az emberiség legtöbbet olvasott és legtöbb nyelvre lefordított könyve. 66 könyvből áll, melyet Istentől ihletett emberek írtak több mint ezer év alatt. A Bibliából megismerhetjük Istent és önmagunkat is. Útmutatást találunk életvezetési és erkölcsi kérdéseinkre. Hisszük és tapasztaljuk, hogy a Biblián keresztül Isten személyesen szól hozzánk.
A gyülekezet az Istenben hívő és Istent keresők közössége. Nem egy zárt, hanem minden ember számára nyitott közösség. A gyülekezetben egymást erősítjük, segítjük a hitnek az útján. Közösségi alkalmainkon közösen imádkozunk, éneklünk, hallhatjuk a Biblia tanítását.