Vasárnapi istentiszteletek

A gyülekezet vezetősége a koronavírus járvány alakulására tekintettel az alábbiakról döntött:

Továbbra is vasárnap délelőttönként egy, 10 órakor kezdődő, személyes jelenléttel megtartott istentiszteleteket tervezünk, amíg ezt a hatályos rendelkezések és a józan meggondolás lehetővé teszi.

A gyülekezet vezetősége és orvosai javasolják a védőoltás beadását. A jelenlegi statisztikai adatok szerint COVID fertőzés esetén a védőoltás nélküli személyek 20%-a maradandó egészségkárosodást szenved el, 2% betegsége halállal végződik.

Ezért mindazokat várjuk a gyülekezeti alkalmakon:
– akik a második COVID védőoltást 6 hónapnál nem régebben kapták meg,
– vagy már rendelkeznek a 3. (emlékeztető) oltással.
Az egymás iránti felelősség megkívánja mindenkitől a védőoltás felvételét.

A gyülekezeti alkalmakon továbbra is kötelező a szájmaszk használata, a távolságtartás, valamint az épületbe belépés során a kézfertőtlenítés. Az érintkezéssel járó üdvözlésformákat kerüljük (pl. kézfogás).

A teremben történő helyfoglaláskor kérjük, hogy az együtt élők egy helyre üljenek, távolságot tartva másoktól. Az énekkari székek is elfoglalhatók, ott is megfelelő távolságtartással.

Akik nem tudnak részt venni a gyülekezeti alkalmon, azokat várjuk az élő közvetítésen, erről minden vasárnapi alkalom előtt tájékoztatást küldünk.

Egészségügyi tájékoztató

Hogyan jöjjünk az imaházba?

Egészségesek vagyunk,

és a családunkban sincsen rosszul lévő, náthás, torokfájós, köhögő, lázas beteg,

és a munkahelyen sem érintkeztünk (10 napon belül) igazoltan covidos beteggel,

és a bejáratnál kezet fertőtlenítettünk.

Hogyan NE jöjjünk imaházba?

Ha betegek vagyunk (rosszul érezzük magunkat, náthásak vagyunk, köhögünk, fáj a torkunk, lázasak vagyunk – még ha nagyon enyhék is a tünetek)

vagy a családunkban van rosszul lévő, náthás, torokfájós, köhögő, lázas beteg

vagy igazoltan covidos családtaggal érintkeztünk (10 napon belül), vagy élünk vele egy háztartásban

vagy a munkahelyen érintkeztünk igazoltan covidos beteggel (10 napon belül)

vagy külföldről jöttünk haza (2 héten belül) és nem vagyunk még beoltva

vagy be vagyunk oltva, de nem érezzük jól magunkat, esetleg légúti tüneteink vannak.

HÍREK

Gólyahír – Sára Dorottya

Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy megszületett Sára Sándor és Nagy Orsolya második gyermeke, Dorottya. 

Gratulálunk, és Isten áldását kívánjuk a család életére!

(vi-l-ma)

(tovább…)

2021. október 10  –  Hálaadónap

Furcsa év van mögöttünk, de visszanézve, mégis hálásak lehetünk érte. Ezt igazolták a megtartott hálaadónapunkon elhangzott bizonyságtételek is.
 
Délelőtt két bizonyságtétel hangzott el Révész Márta és Révész Attila részéről.  Mindkét családba új jövevény, családtag érkezett az elmúlt évben.
Az igehirdetés a 66. Zsoltár 8-20. versén alapult. Meláth testvér beszélt a hálaadónap eredetéről, majd a hála okairól. Hálaok, hogy Isten nem vonta meg szeretetét tőlünk az elmúlt időben. Nem zsákutca Vele az életünk. Meg tudja változtatni a szemléletünket, a belső sorrendünket: az én a sorrend végére tud kerülni. Hálaok  a reménységünk is: meg fogjuk Őt látni szemtől-szembe. Bár terheket kapunk, de ezek is a javunkra szolgálnak: megerősítenek, kipróbálnak minket.
Az istentiszteletet az énekkar és a gyermekkar szolgálata színesítette.

(tovább…)

Kérdések és válaszok

Isten létezését minden kultúrában, minden földrészen hitték és hiszik az emberek. Ha belegondolunk a világ bonyolultságába, az élet összetettségébe, akkor nehezen tudjuk elképzelni, hogy mindez a vak véletlen eredménye lenne. Ezeken a logikai érveken túl a Biblia beszámol arról, hogy Isten Fia megjelent ezen a bolygón és bemutatta nekünk az Atyát. Szavait, tanításait kortársai jegyzeték fel számunkra.
A Biblia szerint Jézus Krisztus Isten Fiának tartotta magát. Éppen ezért ítélték őt halálra, hiszen ez a korabeli vallásos emberek szerint istenkáromlásnak számított. Élete során sok csodát tett (gyógyított, ördögöket űzött, halottakat támasztott fel), és tanított Isten országáról. Halálra ítélték vallásos fanatikusok, kínhalált halt, de három nappal halála után életre kelt. Kijött a sírból és sok embernek megjelent. Követői a feltámadás hitét hirdették, így indult el a kereszténység.
Minden kultúra, vallás próbált választ találni az emberiség legfontosabb kérdésére. A Biblia tanúsága és hitünk szerint az életnek nincs vége a halállal. Az ember új és romolhatatlan testben fog feltámadni, és az örökkévalóságot vagy a mennyben, vagy a pokolban tölti majd. Az üdvösség alapja és útja egyedül Jézus Krisztus megváltói műve. Az emberek az alapján lesznek megítélve haláluk után, hogy hogyan viszonyultak Jézushoz.
Minden ember bűnös – így ír rólunk a Szentírás. Ez azt jelenti, hogy Istentől elválasztva születtünk a világra. Saját cselekedeteinkből, elhatározásunkból képtelenek vagyunk ezen az állapoton változtatni. Isten adott egy megoldást problémánkra. Elküldte Fiát a világra, aki a mi bűneink büntetését szenvedte el a kereszten. Mindazok, akik felismerik elveszett állapotukat és hittel megragadják Jézus megváltását, azok megszabadulnak bűnük terhétől és örök üdvösségben részesülnek. Ezt a folyamatot nevezi a Biblia megtérésnek.
Isten egy személyes kapcsolatra hív bennünket. Ez a kapcsolat, hasonlóan az emberekkel való kapcsolathoz a beszélgetések és találkozások által mélyül. Istennek imádságban kiönthetjük szíveinket, elmondhatjuk neki kétségeinket, kérdéseinket, panaszunkat, örömeinket, szomorúságainkat, legféltettebb titkainkat, kéréseinket. Kérhetjük segítségét egy nehézség megoldásában, kérhetünk tőle bocsánatot, ha rossz döntéseket hoztunk, vagy helytelenül cselekedtünk, beszéltünk. Az imádságban kifejezhetjük köszönetünket és tiszteletünket Isten felé, dicsérhetjük az Ő személyét. Imádkozni lehet egymagunkban és közösségben is.
A Biblia az emberiség legtöbbet olvasott és legtöbb nyelvre lefordított könyve. 66 könyvből áll, melyet Istentől ihletett emberek írtak több mint ezer év alatt. A Bibliából megismerhetjük Istent és önmagunkat is. Útmutatást találunk életvezetési és erkölcsi kérdéseinkre. Hisszük és tapasztaljuk, hogy a Biblián keresztül Isten személyesen szól hozzánk.
A gyülekezet az Istenben hívő és Istent keresők közössége. Nem egy zárt, hanem minden ember számára nyitott közösség. A gyülekezetben egymást erősítjük, segítjük a hitnek az útján. Közösségi alkalmainkon közösen imádkozunk, éneklünk, hallhatjuk a Biblia tanítását.