Gyülekezeti alkalmak a járványügyi szabályok enyhítése után

Igazodva a rendelkezésekhez, a továbbiakban nem kötelező a szájmaszk viselése a gyülekezet alkalmain, de továbbra is bárki viselhet maszkot.

Továbbra is kérjük a belépésnél a kézfertőtlenítést.

Továbbra is kérjük, hogy csak egészségesen jöjjünk az imaházba. Aki légúti betegség tüneteit (nátha, torokfájás, köhögés, láz) vagy emésztőrendszeri fertőzőbetegség tüneteit (émelygés, hányás, hasmenés) észleli magán, szeretettel, de határozottan kérjük, hogy ne vegyen részt személyesen a gyülekezet alkalmain, hanem az élő közvetítéshez csatlakozzon.

Segítségnyújtás a menekülteknek

Gyülekezetünk alapvetően az egyházon keresztül kapcsolódik be az ukrajnai háború elől menekülők segítésébe. Az egyház kérésére gyülekezetünk is kijelölt egy kapcsolattartót, akin keresztül a segítségnyújtás szervezése folyik majd. A gyülekezetünk kapcsolattartója és elérhetőségei:

Győri Attila
+36 20 8861319, segely@vbma.hu

A héten az egyház átvette tőlünk az eddig itt összegyűlt tartós élelmiszer és tárgyi adományokat. A segélyszervezetek raktárai jelenleg megteltek, ezért azt kérik, hogy ne hozzunk újabb adományokat, amíg ezt nem jelzik felénk.

Ugyanakkor pénzbeli támogatásra szükség van, amire gyülekezetünkön keresztül is van lehetőség a következő módokon: (tovább…)

HÍREK

Húsvéti oratórium – 2022.05.08.

Győri János Sámuel evangélikus lelkész és az idén 50 éves Hermons énekegyüttes és zenekar közreműködésével hangzott fel Istent dicsőítő ének május 8-án a délutáni istentiszteleten. Sok helyről – Nógrád, Ősagárd, Fót, Budapest és Szentendre – érkeztek hallgatók. Győri testvér igehirdetéséhez illusztrációként a Munkácsy Trilógia “Golgota ” című festményét használta. Hangsúlyozta: a golgotai keresztnél nem maradhatsz közömbös! Vagy Jézus mellett vagy ellene, de döntened kell! Döntsünk hittel, jól!
Az oratórium több énekét is együtt énekeltük a kórussal. Szívderítő volt együtt magasztalni az Urat!

(atha)

Anyáknapja és gyerekbemutatás – 2022.05.01.

Május első vasárnapján a váci gyülekezetben gyerekbemutatással kezdődött az istentisztelet. Egy új, fiatal házaspár, Lafkó Balázs és felesége kérte, hogy harmadik gyermekükért, Szófiáért imádkozzunk. Az édesanya a temesvári román baptista gyülekezetben tért meg, ezért ő anyanyelvén, románul imádkozott. Legyen áldás az egész család életén! Örülünk, hogy gyülekezetünkben otthonra leltek.

(tovább…)

Kérdések és válaszok

Isten létezését minden kultúrában, minden földrészen hitték és hiszik az emberek. Ha belegondolunk a világ bonyolultságába, az élet összetettségébe, akkor nehezen tudjuk elképzelni, hogy mindez a vak véletlen eredménye lenne. Ezeken a logikai érveken túl a Biblia beszámol arról, hogy Isten Fia megjelent ezen a bolygón és bemutatta nekünk az Atyát. Szavait, tanításait kortársai jegyzeték fel számunkra.
A Biblia szerint Jézus Krisztus Isten Fiának tartotta magát. Éppen ezért ítélték őt halálra, hiszen ez a korabeli vallásos emberek szerint istenkáromlásnak számított. Élete során sok csodát tett (gyógyított, ördögöket űzött, halottakat támasztott fel), és tanított Isten országáról. Halálra ítélték vallásos fanatikusok, kínhalált halt, de három nappal halála után életre kelt. Kijött a sírból és sok embernek megjelent. Követői a feltámadás hitét hirdették, így indult el a kereszténység.
Minden kultúra, vallás próbált választ találni az emberiség legfontosabb kérdésére. A Biblia tanúsága és hitünk szerint az életnek nincs vége a halállal. Az ember új és romolhatatlan testben fog feltámadni, és az örökkévalóságot vagy a mennyben, vagy a pokolban tölti majd. Az üdvösség alapja és útja egyedül Jézus Krisztus megváltói műve. Az emberek az alapján lesznek megítélve haláluk után, hogy hogyan viszonyultak Jézushoz.
Minden ember bűnös – így ír rólunk a Szentírás. Ez azt jelenti, hogy Istentől elválasztva születtünk a világra. Saját cselekedeteinkből, elhatározásunkból képtelenek vagyunk ezen az állapoton változtatni. Isten adott egy megoldást problémánkra. Elküldte Fiát a világra, aki a mi bűneink büntetését szenvedte el a kereszten. Mindazok, akik felismerik elveszett állapotukat és hittel megragadják Jézus megváltását, azok megszabadulnak bűnük terhétől és örök üdvösségben részesülnek. Ezt a folyamatot nevezi a Biblia megtérésnek.
Isten egy személyes kapcsolatra hív bennünket. Ez a kapcsolat, hasonlóan az emberekkel való kapcsolathoz a beszélgetések és találkozások által mélyül. Istennek imádságban kiönthetjük szíveinket, elmondhatjuk neki kétségeinket, kérdéseinket, panaszunkat, örömeinket, szomorúságainkat, legféltettebb titkainkat, kéréseinket. Kérhetjük segítségét egy nehézség megoldásában, kérhetünk tőle bocsánatot, ha rossz döntéseket hoztunk, vagy helytelenül cselekedtünk, beszéltünk. Az imádságban kifejezhetjük köszönetünket és tiszteletünket Isten felé, dicsérhetjük az Ő személyét. Imádkozni lehet egymagunkban és közösségben is.
A Biblia az emberiség legtöbbet olvasott és legtöbb nyelvre lefordított könyve. 66 könyvből áll, melyet Istentől ihletett emberek írtak több mint ezer év alatt. A Bibliából megismerhetjük Istent és önmagunkat is. Útmutatást találunk életvezetési és erkölcsi kérdéseinkre. Hisszük és tapasztaljuk, hogy a Biblián keresztül Isten személyesen szól hozzánk.
A gyülekezet az Istenben hívő és Istent keresők közössége. Nem egy zárt, hanem minden ember számára nyitott közösség. A gyülekezetben egymást erősítjük, segítjük a hitnek az útján. Közösségi alkalmainkon közösen imádkozunk, éneklünk, hallhatjuk a Biblia tanítását.