A hármas szita

Valaki egyszer Szókratészhez, a nagy görög bölcshöz fordult:

– Valami fontosat szeretnék egyik barátodról elmesélni!
– Várj egy csöppet – vágott közbe a bölcs. – Átszűrted-e mondanivalódat a hármas szitán?
– Milyen hármas szitán? – lepődött meg az illető.
– Nos, jól figyelj! Az első az igazság szitája. Meggyőződtél-e arról, hogy hiteles az, amit mondani akarsz?
– Nem. De… megbízható embertől hallottam…
– Akkor bizonyosan átszűrted azt a második szitán! Ez a szita a jóság!
Enyhe pírba borult  a partner arca:
– Be kell vallanom… Nem…
– Akkor bizonyosan gondoltál a harmadik szitára, hogy hasznos lesz-e nekem az, amit a barátomról mondani akarsz.
– Hogy hasznos, azt éppen nem lehet mondani…
– Akkor – fejezte be a bölcs-, ha se nem igaz, nem is jó, nem is hasznos, amit mondani akarsz, tartsd meg magadnak!

(forrás: Reformátusok Lapja, 1967. jan.)

Jegyesség

És mondta az Úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő társat. (1 Mózes 2:18)

Az ige magáért beszél. Éreztük és tudtuk, hogy nekünk sem jó egyedül, és bár régóta ismerjük egymást, a szerelmet a megfelelő pillanatig nem keltette fel bennünk az Úr. Végül, a tökéletes időben, valami új kezdődött közöttünk és megtaláltuk egymásban a hozzánk illő társat. Így 2019. február 03-án megkötöttük eljegyzésünket. (tovább…)

HÍREK

Csendes7 2019 július – Parád

Az idén volt lehetőségünk pécsi fiatalokkal együtt eltölteni a Csendes hetet, aminek a helyszíne Parád volt. Egy erdővel körülvett kis völgyben volt a táborhely, távol a zajos városoktól, így jobban tudtunk egymásra és Istenre is figyelni, könnyebb volt csendességet is tartanunk. (tovább…)

Angol tábor 2019. július, Bonyhád

Az eddigi angol táborokkal ellentétben idén különböző ifikkel közösen került megrendezésre a
2019-es nyári Acorn Camps tábor. Helyszínéül egy bonyhádi középiskola és annak kollégiuma,
valamint sportcsarnoka szolgált. A táborban kb. 200 fiatal vett részt, feléjük pedig kb. 30 angol
szolgált. (tovább…)

Kérdések és válaszok

Isten létezését minden kultúrában, minden földrészen hitték és hiszik az emberek. Ha belegondolunk a világ bonyolultságába, az élet összetettségébe, akkor nehezen tudjuk elképzelni, hogy mindez a vak véletlen eredménye lenne. Ezeken a logikai érveken túl a Biblia beszámol arról, hogy Isten Fia megjelent ezen a bolygón és bemutatta nekünk az Atyát. Szavait, tanításait kortársai jegyzeték fel számunkra.
A Biblia szerint Jézus Krisztus Isten Fiának tartotta magát. Éppen ezért ítélték őt halálra, hiszen ez a korabeli vallásos emberek szerint istenkáromlásnak számított. Élete során sok csodát tett (gyógyított, ördögöket űzött, halottakat támasztott fel), és tanított Isten országáról. Halálra ítélték vallásos fanatikusok, kínhalált halt, de három nappal halála után életre kelt. Kijött a sírból és sok embernek megjelent. Követői a feltámadás hitét hirdették, így indult el a kereszténység.
Minden kultúra, vallás próbált választ találni az emberiség legfontosabb kérdésére. A Biblia tanúsága és hitünk szerint az életnek nincs vége a halállal. Az ember új és romolhatatlan testben fog feltámadni, és az örökkévalóságot vagy a mennyben, vagy a pokolban tölti majd. Az üdvösség alapja és útja egyedül Jézus Krisztus megváltói műve. Az emberek az alapján lesznek megítélve haláluk után, hogy hogyan viszonyultak Jézushoz.
Minden ember bűnös – így ír rólunk a Szentírás. Ez azt jelenti, hogy Istentől elválasztva születtünk a világra. Saját cselekedeteinkből, elhatározásunkból képtelenek vagyunk ezen az állapoton változtatni. Isten adott egy megoldást problémánkra. Elküldte Fiát a világra, aki a mi bűneink büntetését szenvedte el a kereszten. Mindazok, akik felismerik elveszett állapotukat és hittel megragadják Jézus megváltását, azok megszabadulnak bűnük terhétől és örök üdvösségben részesülnek. Ezt a folyamatot nevezi a Biblia megtérésnek.
Isten egy személyes kapcsolatra hív bennünket. Ez a kapcsolat, hasonlóan az emberekkel való kapcsolathoz a beszélgetések és találkozások által mélyül. Istennek imádságban kiönthetjük szíveinket, elmondhatjuk neki kétségeinket, kérdéseinket, panaszunkat, örömeinket, szomorúságainkat, legféltettebb titkainkat, kéréseinket. Kérhetjük segítségét egy nehézség megoldásában, kérhetünk tőle bocsánatot, ha rossz döntéseket hoztunk, vagy helytelenül cselekedtünk, beszéltünk. Az imádságban kifejezhetjük köszönetünket és tiszteletünket Isten felé, dicsérhetjük az Ő személyét. Imádkozni lehet egymagunkban és közösségben is.
A Biblia az emberiség legtöbbet olvasott és legtöbb nyelvre lefordított könyve. 66 könyvből áll, melyet Istentől ihletett emberek írtak több mint ezer év alatt. A Bibliából megismerhetjük Istent és önmagunkat is. Útmutatást találunk életvezetési és erkölcsi kérdéseinkre. Hisszük és tapasztaljuk, hogy a Biblián keresztül Isten személyesen szól hozzánk.
A gyülekezet az Istenben hívő és Istent keresők közössége. Nem egy zárt, hanem minden ember számára nyitott közösség. A gyülekezetben egymást erősítjük, segítjük a hitnek az útján. Közösségi alkalmainkon közösen imádkozunk, éneklünk, hallhatjuk a Biblia tanítását.