A házasság ízei

Kedves Házaspárok!

Szeretettel hívunk és várunk titeket egy házaspáros estre!

Választhattok a két dátum és helyszín között.

Február 10 péntek, 19 óra, Adullam barlang, Vác. Limit: max. 15 pár 

vagy 

Február 11 szombat, 16 óra, Baptista Imaház, Vác. Limit: max 20 pár.

Az alkalmat Varjúné Legát Kati családkonzulens, Varjú Lajos, közgazdász, mentálhigiénés szakember, valamint  Murányi Szabolcs élelmiszertechnológus mérnök és Murányiné Füredi Adél tartja. Bemutatják keresztyén szemlélettel a házasság 4 alapízét, (édes, sós, keserű és savanyú,) valamint külön erre az alkalomra készített bonbonok segítségével igyekeznek szemléltetni is ezeket az ízeket, lelki fázisokat. Az alkalom hozzávetőleg 1,5 óra időtartamú. A bonbonok ára: 4000 Ft/pár

Visszajelzés: legkésőbb január 22-ig Csákiné Erikának vagy Tóthné Marcsinak

HÍREK

Gyerekbemutatás – 2023.01.15.

A vasárnapi istentisztelen az imaóra után a Molnár család hozta el imaházunkba második gyermeküket, hogy kérjék rá Isten áldását, és bemutassák a gyülekezetnek. Molnár Norbert és Nagy Andrea szülőknek egy ézsaiási profécia üzenetét hozta lelkipásztorunk: Ézsaiás 54:13. Ha ti jó szülők vagytok és Isten akarata szerint nevelitek gyermekeiteket, akkor Isten szeretete hordozza őket, és ők is hitre juthatnak – hangzott a bíztatás. (tovább…)

Kérdések és válaszok

Isten létezését minden kultúrában, minden földrészen hitték és hiszik az emberek. Ha belegondolunk a világ bonyolultságába, az élet összetettségébe, akkor nehezen tudjuk elképzelni, hogy mindez a vak véletlen eredménye lenne. Ezeken a logikai érveken túl a Biblia beszámol arról, hogy Isten Fia megjelent ezen a bolygón és bemutatta nekünk az Atyát. Szavait, tanításait kortársai jegyzeték fel számunkra.
A Biblia szerint Jézus Krisztus Isten Fiának tartotta magát. Éppen ezért ítélték őt halálra, hiszen ez a korabeli vallásos emberek szerint istenkáromlásnak számított. Élete során sok csodát tett (gyógyított, ördögöket űzött, halottakat támasztott fel), és tanított Isten országáról. Halálra ítélték vallásos fanatikusok, kínhalált halt, de három nappal halála után életre kelt. Kijött a sírból és sok embernek megjelent. Követői a feltámadás hitét hirdették, így indult el a kereszténység.
Minden kultúra, vallás próbált választ találni az emberiség legfontosabb kérdésére. A Biblia tanúsága és hitünk szerint az életnek nincs vége a halállal. Az ember új és romolhatatlan testben fog feltámadni, és az örökkévalóságot vagy a mennyben, vagy a pokolban tölti majd. Az üdvösség alapja és útja egyedül Jézus Krisztus megváltói műve. Az emberek az alapján lesznek megítélve haláluk után, hogy hogyan viszonyultak Jézushoz.
Minden ember bűnös – így ír rólunk a Szentírás. Ez azt jelenti, hogy Istentől elválasztva születtünk a világra. Saját cselekedeteinkből, elhatározásunkból képtelenek vagyunk ezen az állapoton változtatni. Isten adott egy megoldást problémánkra. Elküldte Fiát a világra, aki a mi bűneink büntetését szenvedte el a kereszten. Mindazok, akik felismerik elveszett állapotukat és hittel megragadják Jézus megváltását, azok megszabadulnak bűnük terhétől és örök üdvösségben részesülnek. Ezt a folyamatot nevezi a Biblia megtérésnek.
Isten egy személyes kapcsolatra hív bennünket. Ez a kapcsolat, hasonlóan az emberekkel való kapcsolathoz a beszélgetések és találkozások által mélyül. Istennek imádságban kiönthetjük szíveinket, elmondhatjuk neki kétségeinket, kérdéseinket, panaszunkat, örömeinket, szomorúságainkat, legféltettebb titkainkat, kéréseinket. Kérhetjük segítségét egy nehézség megoldásában, kérhetünk tőle bocsánatot, ha rossz döntéseket hoztunk, vagy helytelenül cselekedtünk, beszéltünk. Az imádságban kifejezhetjük köszönetünket és tiszteletünket Isten felé, dicsérhetjük az Ő személyét. Imádkozni lehet egymagunkban és közösségben is.
A Biblia az emberiség legtöbbet olvasott és legtöbb nyelvre lefordított könyve. 66 könyvből áll, melyet Istentől ihletett emberek írtak több mint ezer év alatt. A Bibliából megismerhetjük Istent és önmagunkat is. Útmutatást találunk életvezetési és erkölcsi kérdéseinkre. Hisszük és tapasztaljuk, hogy a Biblián keresztül Isten személyesen szól hozzánk.
A gyülekezet az Istenben hívő és Istent keresők közössége. Nem egy zárt, hanem minden ember számára nyitott közösség. A gyülekezetben egymást erősítjük, segítjük a hitnek az útján. Közösségi alkalmainkon közösen imádkozunk, éneklünk, hallhatjuk a Biblia tanítását.