Vasárnapi istentiszteletek

A gyülekezet vezetősége a koronavírus járvány alakulására tekintettel az alábbiakról döntött:

Továbbra is vasárnap délelőttönként egy, 10 órakor kezdődő, személyes jelenléttel megtartott istentiszteleteket tervezünk, amíg ezt a hatályos rendelkezések és a józan meggondolás lehetővé teszi.

A gyülekezet vezetősége és orvosai javasolják a védőoltás beadását. A jelenlegi statisztikai adatok szerint COVID fertőzés esetén a védőoltás nélküli személyek 20%-a maradandó egészségkárosodást szenved el, 2% betegsége halállal végződik.

Ezért mindazokat várjuk a gyülekezeti alkalmakon:
– akik a második COVID védőoltást 6 hónapnál nem régebben kapták meg,
– vagy már rendelkeznek a 3. (emlékeztető) oltással.
Az egymás iránti felelősség megkívánja mindenkitől a védőoltás felvételét.

A gyülekezeti alkalmakon továbbra is kötelező a szájmaszk használata, a távolságtartás, valamint az épületbe belépés során a kézfertőtlenítés. Az érintkezéssel járó üdvözlésformákat kerüljük (pl. kézfogás).

A teremben történő helyfoglaláskor kérjük, hogy az együtt élők egy helyre üljenek, távolságot tartva másoktól. Az énekkari székek is elfoglalhatók, ott is megfelelő távolságtartással.

Akik nem tudnak részt venni a gyülekezeti alkalmon, azokat várjuk az élő közvetítésen, erről minden vasárnapi alkalom előtt tájékoztatást küldünk.

Egészségügyi tájékoztató

A Fény

“Fordulj a fény felé, akkor mögéd kerül minden, ami sötét!”  – olvastam a minap az Áhítat könyvünkben.
Sokszor kerülünk nehéz helyzetbe, amikor csak a pislákoló fényt vagy még azt sem látjuk. (tovább…)

HÍREK

Gyerekbemutatás – Sára Dorottya – 2022.01.09.

Egész évre szóló  bátorítás lehet az I. János 4:16-tól szóló ige mindannyiunk számára. János felszólít: őrizze meg a mindenkor keresztény embere a hitét, higgyen abban, hogy az Úr eljön! Mindig vannak (ma is) olyan emberi gonoszkodások, filozófiák, amiket a Sátán irányít, és azt akarják, hogy hátráljunk meg, pártoljunk el Urunktól. De Istenben nem csalódunk, Ő változatlan! Jézus követése nem könnyű, az harcot jelent. Végig küzdeni kell a célig. Az egyén döntése, hogy meghátráló, vagy hitében élő ember akar-e lenni. 

(tovább…)

Óév 2021

Az óév utolsó istentiszteletén az ige a Zsoltárok 90:16-17 alapján szólt. Nehéz év volt a 2021-es év, de megtapasztalhattuk, hogy szükség van az emberi kapcsolatokra. Mi szabadon dícsérhetjük Istent, ez is hála ok. Az új évünk Isten oltalmában lehet áldott. Meg kell becsülnünk az Istentől kapott időt. Istennek az elmúlt évben is voltak ajándékai, közel jött hozzánk. Isten ajándékai akadályokba vanna becsomagolva: meg kell érte harcolni, de adja őket.

(tovább…)

Kérdések és válaszok

Isten létezését minden kultúrában, minden földrészen hitték és hiszik az emberek. Ha belegondolunk a világ bonyolultságába, az élet összetettségébe, akkor nehezen tudjuk elképzelni, hogy mindez a vak véletlen eredménye lenne. Ezeken a logikai érveken túl a Biblia beszámol arról, hogy Isten Fia megjelent ezen a bolygón és bemutatta nekünk az Atyát. Szavait, tanításait kortársai jegyzeték fel számunkra.
A Biblia szerint Jézus Krisztus Isten Fiának tartotta magát. Éppen ezért ítélték őt halálra, hiszen ez a korabeli vallásos emberek szerint istenkáromlásnak számított. Élete során sok csodát tett (gyógyított, ördögöket űzött, halottakat támasztott fel), és tanított Isten országáról. Halálra ítélték vallásos fanatikusok, kínhalált halt, de három nappal halála után életre kelt. Kijött a sírból és sok embernek megjelent. Követői a feltámadás hitét hirdették, így indult el a kereszténység.
Minden kultúra, vallás próbált választ találni az emberiség legfontosabb kérdésére. A Biblia tanúsága és hitünk szerint az életnek nincs vége a halállal. Az ember új és romolhatatlan testben fog feltámadni, és az örökkévalóságot vagy a mennyben, vagy a pokolban tölti majd. Az üdvösség alapja és útja egyedül Jézus Krisztus megváltói műve. Az emberek az alapján lesznek megítélve haláluk után, hogy hogyan viszonyultak Jézushoz.
Minden ember bűnös – így ír rólunk a Szentírás. Ez azt jelenti, hogy Istentől elválasztva születtünk a világra. Saját cselekedeteinkből, elhatározásunkból képtelenek vagyunk ezen az állapoton változtatni. Isten adott egy megoldást problémánkra. Elküldte Fiát a világra, aki a mi bűneink büntetését szenvedte el a kereszten. Mindazok, akik felismerik elveszett állapotukat és hittel megragadják Jézus megváltását, azok megszabadulnak bűnük terhétől és örök üdvösségben részesülnek. Ezt a folyamatot nevezi a Biblia megtérésnek.
Isten egy személyes kapcsolatra hív bennünket. Ez a kapcsolat, hasonlóan az emberekkel való kapcsolathoz a beszélgetések és találkozások által mélyül. Istennek imádságban kiönthetjük szíveinket, elmondhatjuk neki kétségeinket, kérdéseinket, panaszunkat, örömeinket, szomorúságainkat, legféltettebb titkainkat, kéréseinket. Kérhetjük segítségét egy nehézség megoldásában, kérhetünk tőle bocsánatot, ha rossz döntéseket hoztunk, vagy helytelenül cselekedtünk, beszéltünk. Az imádságban kifejezhetjük köszönetünket és tiszteletünket Isten felé, dicsérhetjük az Ő személyét. Imádkozni lehet egymagunkban és közösségben is.
A Biblia az emberiség legtöbbet olvasott és legtöbb nyelvre lefordított könyve. 66 könyvből áll, melyet Istentől ihletett emberek írtak több mint ezer év alatt. A Bibliából megismerhetjük Istent és önmagunkat is. Útmutatást találunk életvezetési és erkölcsi kérdéseinkre. Hisszük és tapasztaljuk, hogy a Biblián keresztül Isten személyesen szól hozzánk.
A gyülekezet az Istenben hívő és Istent keresők közössége. Nem egy zárt, hanem minden ember számára nyitott közösség. A gyülekezetben egymást erősítjük, segítjük a hitnek az útján. Közösségi alkalmainkon közösen imádkozunk, éneklünk, hallhatjuk a Biblia tanítását.