Kedves gyülekezeti tagok, látogatók!

A koronavírus járvány miatt – mindenki egészsége érdekében – bizonytalan ideig a gyülekezeti alkalmak nem kerülnek megtartásra, az imaház zárva lesz!

A csütörtöki bibliaórát is követhetjük már online
2020.05.21-én, 19 órakor

Online vasárnapi istentiszteletünk

Istentiszteletünk szolgálatokkal
2020.05.24-én, 10 órakor
kezdődik a
 Youtube csatornánkon!

Tedd, amire elhívattál!

Dr. Charles Swindoll írja a Growing Strong in the Seasons of Life (Megerősödni az életszakaszokban) c. könyvében:

“Egyszer az állatok úgy határoztak, tenniük kell valami jelentős dolgot annak érdekében, hogy az új világ problémáira megoldást találjanak. Így hát iskolát szerveztek. A tantervbe ilyen tárgyakat vettek fel: futás, mászás, úszás és repülés. Az adminisztráció megkönnyítése érdekében minden álllat felvette mindegyik tantárgyat.

A kacsa kiváló volt úszásból, sőt, jobb volt még az oktatónál is! Ám repülésből éppen csak átment, futásból pedig rettentően gyenge volt. Mivel olyan lassan futott, abba kellett hagynia az úszást, és bent kellett maradnia iskola után, hogy a futást gyakorolja. Ez annyira megviselte úszóhártyás lábait, hogy végül úszásból is csak átlagos lett.

De az “átlagos” teljesen elfogadható volt, ezért senki sem aggódott miatta, kivéve a kacsát.

A nyúl osztályelső volt futásból, de megrándult a lába, mert olyan sok pótórát kellett vennie úszásból.

A mókus színjeles volt mászásból, de folyamatos frusztrációt okozott számára a repülésóra, mert a tanár arra kényszerítette, hogy a földről induljon felfelé, nem pedig a fa tetejéről lefelé… végül mászásból is csak hármast kapott, futásból pedig kettest.

A sas problémás gyerek volt, szigorúan kellett fegyelmezni, mert szakadár volt. A sziklamászás órákon mindenkit maga mögött hagyott, de ragaszkodott ahhoz, hogy a saját módszereit alkalmazva jusson fel a csúcsra!”

“Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgáljunk…” (Róma 12:6 NKJV)

Amikor Isten ajándékait és kegyelmét adja neked egy bizonyos feladatra, add bele magad abba, a többit pedig engedd el!

Elfáradtunk, szeressetek minket így is!

“Mint a hagymahéjak egymás alatt, újabb meg újabb rétegben: személyiségünk vékony, de szívós rétegei; sokszor lefejthetetlennek, átrághatatlannak tűnő szigetelések valami fölött, valami alatt. Ezeket bontogatjuk, ha stressz ér bennünket – ész nélkül, zsigerből, sokszor fájó sebeket okozva magunknak és másoknak. Ezeket bontogatjuk sokkal finomabban, okosabban, stratégia mentén a pszichoterápiás munka során, önismereti folyamatokban, lelkigyakorlatokon – kinek mi a stílusa. És ezeket bontogatják rólunk a gyerekeink, akik hozzánk férnek, érzékenyen, mélyen, folyamatosan, mert az életünk meg az ő életük mély rétegekben, sokszorosan, organikusan fonódik össze, fizikailag, érzelmileg, mentálisan – mindenhogy.”

Tovább a Képmás cikkére

HÍREK

Pásztori gondolatok

Miközben “üres” az imaház és valamennyi templom hazánkban, Isten nem hagyott magunkra. Szinte minden nap történik, ha nem is rendkívüli, de mégis hálára okot adó esemény gyülekezeti tagjainkkal.
Már most, kérlek benneteket testvéreim, hogy az átélt kisebb-nagyobb “csodákat” írjátok fel, hogy alkalmasint a 2020. évi, váci Hálaadó-napon, el tudjátok mondani.
Hála ok, hogy hárman járnak “Krisztust- kereső” alkalmakra, és lehet, hogy ez a szám nyárig növekszik. Isten Szentlelke folyamatosan munkálkodik az emberek lelkében.
Hála ok, hogy akik a kórházakban dolgoznak, ez most veszélyes üzem, nem fertőződtek meg a koronavírussal.
A márciusi gyülekezeti órán felvett testvérek (Király házaspár: Sámuel és Adél, és Balatoni Márta testvérnő) is jól vannak, ha tudunk imádságainkban emlékezzünk meg róluk is.
Szeretettel gondolva a gyülekezetre:
Meláth Attila pásztor

Kérdések és válaszok

Isten létezését minden kultúrában, minden földrészen hitték és hiszik az emberek. Ha belegondolunk a világ bonyolultságába, az élet összetettségébe, akkor nehezen tudjuk elképzelni, hogy mindez a vak véletlen eredménye lenne. Ezeken a logikai érveken túl a Biblia beszámol arról, hogy Isten Fia megjelent ezen a bolygón és bemutatta nekünk az Atyát. Szavait, tanításait kortársai jegyzeték fel számunkra.
A Biblia szerint Jézus Krisztus Isten Fiának tartotta magát. Éppen ezért ítélték őt halálra, hiszen ez a korabeli vallásos emberek szerint istenkáromlásnak számított. Élete során sok csodát tett (gyógyított, ördögöket űzött, halottakat támasztott fel), és tanított Isten országáról. Halálra ítélték vallásos fanatikusok, kínhalált halt, de három nappal halála után életre kelt. Kijött a sírból és sok embernek megjelent. Követői a feltámadás hitét hirdették, így indult el a kereszténység.
Minden kultúra, vallás próbált választ találni az emberiség legfontosabb kérdésére. A Biblia tanúsága és hitünk szerint az életnek nincs vége a halállal. Az ember új és romolhatatlan testben fog feltámadni, és az örökkévalóságot vagy a mennyben, vagy a pokolban tölti majd. Az üdvösség alapja és útja egyedül Jézus Krisztus megváltói műve. Az emberek az alapján lesznek megítélve haláluk után, hogy hogyan viszonyultak Jézushoz.
Minden ember bűnös – így ír rólunk a Szentírás. Ez azt jelenti, hogy Istentől elválasztva születtünk a világra. Saját cselekedeteinkből, elhatározásunkból képtelenek vagyunk ezen az állapoton változtatni. Isten adott egy megoldást problémánkra. Elküldte Fiát a világra, aki a mi bűneink büntetését szenvedte el a kereszten. Mindazok, akik felismerik elveszett állapotukat és hittel megragadják Jézus megváltását, azok megszabadulnak bűnük terhétől és örök üdvösségben részesülnek. Ezt a folyamatot nevezi a Biblia megtérésnek.
Isten egy személyes kapcsolatra hív bennünket. Ez a kapcsolat, hasonlóan az emberekkel való kapcsolathoz a beszélgetések és találkozások által mélyül. Istennek imádságban kiönthetjük szíveinket, elmondhatjuk neki kétségeinket, kérdéseinket, panaszunkat, örömeinket, szomorúságainkat, legféltettebb titkainkat, kéréseinket. Kérhetjük segítségét egy nehézség megoldásában, kérhetünk tőle bocsánatot, ha rossz döntéseket hoztunk, vagy helytelenül cselekedtünk, beszéltünk. Az imádságban kifejezhetjük köszönetünket és tiszteletünket Isten felé, dicsérhetjük az Ő személyét. Imádkozni lehet egymagunkban és közösségben is.
A Biblia az emberiség legtöbbet olvasott és legtöbb nyelvre lefordított könyve. 66 könyvből áll, melyet Istentől ihletett emberek írtak több mint ezer év alatt. A Bibliából megismerhetjük Istent és önmagunkat is. Útmutatást találunk életvezetési és erkölcsi kérdéseinkre. Hisszük és tapasztaljuk, hogy a Biblián keresztül Isten személyesen szól hozzánk.
A gyülekezet az Istenben hívő és Istent keresők közössége. Nem egy zárt, hanem minden ember számára nyitott közösség. A gyülekezetben egymást erősítjük, segítjük a hitnek az útján. Közösségi alkalmainkon közösen imádkozunk, éneklünk, hallhatjuk a Biblia tanítását.