10 jó tanács házastársaknak

1. Tanuljátok meg, hogy a házasságban is az Úr az úr a háznál!
2. Bízzatok egymásban, mert a házasság oxigénje a bizalom, ahol a bizalom végződik, ott kezdődik a válás.
3. Legyetek egymás számára kegyelmi eszközök! Az áldás forrása nem egymásban van, de lehettek az áldás csatornái egymás felé.
4. Tartsátok szem előtt, hogy a szerelmi háromszög ellen csak a kegyelmi háromszög nyújthat
védelmet.
5. Ne fáradjatok el az egymásért való áldozathozatalban, mert a gazdag együttélés alapja az áldozat.
6. Ne teregessétek ki mások előtt egymás szennyesét, mert ha ti nem értitek meg egymást, ki fog benneteket megérteni akkor?
7. Az élet nem piros betűs napokból áll. Szeressétek a hétköznapokat, mert a hétköznapoknak is vannak dalaik.
8. Gondoljátok meg, hogy rajtatok kívül mások is élnek a földön.
9. Tartsátok nyitva szíveteket és ajtótokat mások előtt, mert a bezárt szelencének hiábavaló az illata.
10. Egyszerre ketten ne legyetek soha mérgesek!

(Forrás : internet)

Házasság hete

“Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A házasság hetét – amelyhez hazai és nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozott kifejezve elköteleződését a házasság, a család ügye iránt – mára 4 kontinens 21 országában ünneplik. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével. A Házasság Hete Szervezőbizottsága által koordinált központi programok fővédnöke 2013 óta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége.”

Programok és egyéb információk

HÍREK

2020. január 5.  – az év első istentiszteleti alkalma

Az év első vasárnapja délelőttjén úrvacsorai alkalmon vett részt a gyülekezet, a Vele való szövetség megerősítésével kezdve az új évet. A legutóbbi bemerítkezett testvéreink is most vették először az emlékjegyeket.

(tovább…)

2019. december 31  –  óév

 
Elérkezett az év vége, hálával gondolhatunk vissza az elmúlt év történéseire. Ezt tettük gyülekezeti körben is. Máté 6:10 alapján szólt Lelkipásztorunk. Az év vége hálaadó alkalom, láthatjuk, hogy Istenünk áldása kísérte a gyülekezetet. A kérésünk csak az lehet: legyen meg Isten akarata.

(tovább…)

Kérdések és válaszok

Isten létezését minden kultúrában, minden földrészen hitték és hiszik az emberek. Ha belegondolunk a világ bonyolultságába, az élet összetettségébe, akkor nehezen tudjuk elképzelni, hogy mindez a vak véletlen eredménye lenne. Ezeken a logikai érveken túl a Biblia beszámol arról, hogy Isten Fia megjelent ezen a bolygón és bemutatta nekünk az Atyát. Szavait, tanításait kortársai jegyzeték fel számunkra.
A Biblia szerint Jézus Krisztus Isten Fiának tartotta magát. Éppen ezért ítélték őt halálra, hiszen ez a korabeli vallásos emberek szerint istenkáromlásnak számított. Élete során sok csodát tett (gyógyított, ördögöket űzött, halottakat támasztott fel), és tanított Isten országáról. Halálra ítélték vallásos fanatikusok, kínhalált halt, de három nappal halála után életre kelt. Kijött a sírból és sok embernek megjelent. Követői a feltámadás hitét hirdették, így indult el a kereszténység.
Minden kultúra, vallás próbált választ találni az emberiség legfontosabb kérdésére. A Biblia tanúsága és hitünk szerint az életnek nincs vége a halállal. Az ember új és romolhatatlan testben fog feltámadni, és az örökkévalóságot vagy a mennyben, vagy a pokolban tölti majd. Az üdvösség alapja és útja egyedül Jézus Krisztus megváltói műve. Az emberek az alapján lesznek megítélve haláluk után, hogy hogyan viszonyultak Jézushoz.
Minden ember bűnös – így ír rólunk a Szentírás. Ez azt jelenti, hogy Istentől elválasztva születtünk a világra. Saját cselekedeteinkből, elhatározásunkból képtelenek vagyunk ezen az állapoton változtatni. Isten adott egy megoldást problémánkra. Elküldte Fiát a világra, aki a mi bűneink büntetését szenvedte el a kereszten. Mindazok, akik felismerik elveszett állapotukat és hittel megragadják Jézus megváltását, azok megszabadulnak bűnük terhétől és örök üdvösségben részesülnek. Ezt a folyamatot nevezi a Biblia megtérésnek.
Isten egy személyes kapcsolatra hív bennünket. Ez a kapcsolat, hasonlóan az emberekkel való kapcsolathoz a beszélgetések és találkozások által mélyül. Istennek imádságban kiönthetjük szíveinket, elmondhatjuk neki kétségeinket, kérdéseinket, panaszunkat, örömeinket, szomorúságainkat, legféltettebb titkainkat, kéréseinket. Kérhetjük segítségét egy nehézség megoldásában, kérhetünk tőle bocsánatot, ha rossz döntéseket hoztunk, vagy helytelenül cselekedtünk, beszéltünk. Az imádságban kifejezhetjük köszönetünket és tiszteletünket Isten felé, dicsérhetjük az Ő személyét. Imádkozni lehet egymagunkban és közösségben is.
A Biblia az emberiség legtöbbet olvasott és legtöbb nyelvre lefordított könyve. 66 könyvből áll, melyet Istentől ihletett emberek írtak több mint ezer év alatt. A Bibliából megismerhetjük Istent és önmagunkat is. Útmutatást találunk életvezetési és erkölcsi kérdéseinkre. Hisszük és tapasztaljuk, hogy a Biblián keresztül Isten személyesen szól hozzánk.
A gyülekezet az Istenben hívő és Istent keresők közössége. Nem egy zárt, hanem minden ember számára nyitott közösség. A gyülekezetben egymást erősítjük, segítjük a hitnek az útján. Közösségi alkalmainkon közösen imádkozunk, éneklünk, hallhatjuk a Biblia tanítását.