Júliusi változások

A gyülekezet elöljáróságának döntése alapján – határozatlan ideig – az alábbiak szerint alakulnak az istentiszteletek:

Július 5-ei vasárnaptól kezdve nem lesz külön korcsoport bontás, mindenkit 10 órára várunk, közös istentiszteletre. A maszk viselése opcionális, tehát szabad döntés alapján viselhető. A kézfertőtlenítést továbbra is fontosnak tartjuk, kérjük ennek használatát! 
Július első vasárnapján úrvacsorát is tartunk, ahol szintén változás lesz. A kenyeret és a bort az elöljáró mindenkinek a saját kezébe adja, nem az úrvacsorázók veszik el, hanem kapják.
Vasárnap délután egyelőre nem lesznek összejövetelek.
Ezúton is köszönjük a testvérek megértését, alkalmazkodását!

Mekkora Isten?

Egy kisfiú megkérdezte az apukájától:
– Apu, mondd, mégis mekkora Isten?
Az apa ezt hallva az égre pillantott, és mert ott meglátott egy repülőt, visszakérdezett:
– Szerinted milyen nagy az a repülő?
A fiú így válaszolt:
– Hát kicsi, apa! Alig ­látom…
Ezután a férfi elvitte a kissrácot egy ­hangárhoz, megálltak az egyik ­repülővel szemben, és ott ismét megkérdezte tőle:
– És most mekkora ez a repülő?
A kisfiú elcsodálkozott:
– Ó, apu… hát hatalmas!
Ekkor így folytatta az apja:
– Pont így van ez a jó Istennel is. Az, hogy Ő mekkora, a távolságtól függ közted és közte.
Mert minél közelebb vagy hozzá, Ő annál nagyobb lesz az életedben, kicsim!

 

(Forrás: internet)

HÍREK

2020. június 28  –  gyermekbemutatás

Ismét örülhettünk egy apró kisember, Lilien megérkezésének!
Hegyesi Dávid és Betti hozta el másodszülött gyermekét, hogy imádkozzon a gyülekezet érte. Meláth testvér a 92. Zsoltárból olvasott fel néhány gondolatot. Dávidék a 2. gyermekükért is hálásak lehetnek. Mi tarthatja meg a gyermekek és a család életét? Ha meggyökereznek a hitben, ha a hétköznapokban megélik a gyermekeik előtt a szülők a hívő életüket! Akkor igaz lesz az új szövetségi mondat: növekedik a gyermek hitben és erősödik lélekben.

(tovább…)

2020. június 21.  – Gyermekbemutatás

A gyülekezet  az imaházban találkozhat már, (két csoportban), így azok az alkalmak is sorra kerülhetnek, amik elmaradtak, mert nem volt találkozási lehetőségünk a vírus miatt.
Így örömmel hozta el Czerovszki Ede és Erzsébet (Erzsó) első gyermeküket, Lizát, hogy bemutathassák Isten és a gyülekezet előtt, kérjenek áldást az életére.

(tovább…)

Kérdések és válaszok

Isten létezését minden kultúrában, minden földrészen hitték és hiszik az emberek. Ha belegondolunk a világ bonyolultságába, az élet összetettségébe, akkor nehezen tudjuk elképzelni, hogy mindez a vak véletlen eredménye lenne. Ezeken a logikai érveken túl a Biblia beszámol arról, hogy Isten Fia megjelent ezen a bolygón és bemutatta nekünk az Atyát. Szavait, tanításait kortársai jegyzeték fel számunkra.
A Biblia szerint Jézus Krisztus Isten Fiának tartotta magát. Éppen ezért ítélték őt halálra, hiszen ez a korabeli vallásos emberek szerint istenkáromlásnak számított. Élete során sok csodát tett (gyógyított, ördögöket űzött, halottakat támasztott fel), és tanított Isten országáról. Halálra ítélték vallásos fanatikusok, kínhalált halt, de három nappal halála után életre kelt. Kijött a sírból és sok embernek megjelent. Követői a feltámadás hitét hirdették, így indult el a kereszténység.
Minden kultúra, vallás próbált választ találni az emberiség legfontosabb kérdésére. A Biblia tanúsága és hitünk szerint az életnek nincs vége a halállal. Az ember új és romolhatatlan testben fog feltámadni, és az örökkévalóságot vagy a mennyben, vagy a pokolban tölti majd. Az üdvösség alapja és útja egyedül Jézus Krisztus megváltói műve. Az emberek az alapján lesznek megítélve haláluk után, hogy hogyan viszonyultak Jézushoz.
Minden ember bűnös – így ír rólunk a Szentírás. Ez azt jelenti, hogy Istentől elválasztva születtünk a világra. Saját cselekedeteinkből, elhatározásunkból képtelenek vagyunk ezen az állapoton változtatni. Isten adott egy megoldást problémánkra. Elküldte Fiát a világra, aki a mi bűneink büntetését szenvedte el a kereszten. Mindazok, akik felismerik elveszett állapotukat és hittel megragadják Jézus megváltását, azok megszabadulnak bűnük terhétől és örök üdvösségben részesülnek. Ezt a folyamatot nevezi a Biblia megtérésnek.
Isten egy személyes kapcsolatra hív bennünket. Ez a kapcsolat, hasonlóan az emberekkel való kapcsolathoz a beszélgetések és találkozások által mélyül. Istennek imádságban kiönthetjük szíveinket, elmondhatjuk neki kétségeinket, kérdéseinket, panaszunkat, örömeinket, szomorúságainkat, legféltettebb titkainkat, kéréseinket. Kérhetjük segítségét egy nehézség megoldásában, kérhetünk tőle bocsánatot, ha rossz döntéseket hoztunk, vagy helytelenül cselekedtünk, beszéltünk. Az imádságban kifejezhetjük köszönetünket és tiszteletünket Isten felé, dicsérhetjük az Ő személyét. Imádkozni lehet egymagunkban és közösségben is.
A Biblia az emberiség legtöbbet olvasott és legtöbb nyelvre lefordított könyve. 66 könyvből áll, melyet Istentől ihletett emberek írtak több mint ezer év alatt. A Bibliából megismerhetjük Istent és önmagunkat is. Útmutatást találunk életvezetési és erkölcsi kérdéseinkre. Hisszük és tapasztaljuk, hogy a Biblián keresztül Isten személyesen szól hozzánk.
A gyülekezet az Istenben hívő és Istent keresők közössége. Nem egy zárt, hanem minden ember számára nyitott közösség. A gyülekezetben egymást erősítjük, segítjük a hitnek az útján. Közösségi alkalmainkon közösen imádkozunk, éneklünk, hallhatjuk a Biblia tanítását.