A gyülekezet életét a vezetőség (elöljáróság) irányítja. A vezetői kör feladata, hogy a gyülekezet folyamatos működéséhez szükséges döntéseket meghozza, gazdálkodjon a meglévő emberi és anyagi lehetőségekkel.

A vezetők időről-időre megvizsgálják, hogy a gyülekezet programjai, eseményei összhangban vannak-e a gyülekezet hitvallásával, kitűzött céljaival. Jelentősebb kérdésekben a teljes gyülekezet hoz döntést, a vezetőség ajánlásának meghallgatása után. A kialakult gyakorlat szerint a vezetői kör tagjait a gyülekezet tagjai maguk közül választják meg, 4 éves időtartamra. A vezetőséget jelenleg a hat megválasztott tag és a gyülekezet két lelkipásztora alkotja.

 

A vezetőség tagjai:

Meláth Attila – lelkipásztor 

Tóth Zoltán – presbiter, gyülekezetvezető

Lakati Péter – presbiter

Csáki Attila – diakónus

dr. Laczkovszki Győző – diakónus 

Czerovszki Ede – elöljáró

Cserepka Sándor – elöljáró

Kispál Gergely – elöljáró

Szamosvölgyi Zoltán – elöljáró

Széll Barnabás – elöljáró