2022. február 27. – Hodoroga gyermekek bemutatásai

Istentiszteletünk ezen a délelőttön az imaóra után bizonyságtételekkel folytatódott: Hvizsgyalka Zsuzsa és Murányi-Kovács Róbert mondta el versben, szóban az Istentől kapott üzenetet, megtapasztalásait
Meláth testvér Lukács 1. alapján a 72 tanítvány kiküldéséről szólt: Jézus küldte ki őket, Ő, akié a hatalom mennyen és földön. Ha Ő küld (minket is), akkor mindig velünk lesz, nem marad el tőlünk!

Az Ő ügyében munkálkodhatunk, Vele tudunk cselekedni. Ő ad felelősséget belénk az Ő ügyéért. Azokhoz küld, akiket el akar általunk érni, azaz mindenkihez, mert Ő nem személyválogató! Annak a hírnek a vitelével bíz meg, hogy mondjuk el az embereknek: béküljön meg Istennel! Hirdessük a kegyelem evangéliumát, a jó hírt!
Az istentisztelet folytatásaként Hodorova Péter és Eszter gyermekeiért imádkoztunk.Testvéreink mind a három gyermeküket elhozták Isten és a gyülekezet elé, hogy áldást kérjenek Rájuk: Ráhelt, Johannát, és Benjamint. Meláth testvér a Lukács 18 alapján szólt a szülőkhöz. A gyermekek Jézushoz engedése azt jelenti, hogy hozzák Őhozzá őket. Lássák a szülőkön a lelkesedést Isten ügyéért. Épüljenek be a gyülekezet közösségébe!
A szülők, lelkipásztorunk imája után a gyermekek köszöntötték három új társukat.
Isten áldja a nagy családot! Találja meg minden tagja gyülekezetünkben a helyét! 
(Írnok)