Húsvéti üdvözlet

Rendhagyó Húsvétot tarthatunk ismét! Sajnos idén sem ünnepelhetünk közösségileg, üres marad az imaházunk, de reménységem az, hogy a lelkünk (szellemünk) annál inkább megtelik hálával!

Jézus győzelme a sötétség erői felett, hit által, és a Szentírás olvasása által valósággá lesz az életünkben.

A járványhelyzet most elválaszt minket fizikailag, de a civilizáció vívmányai segítségével mégis továbbra is találkozhatunk az online térben. Imádkozzunk azért kitartóan, hogy Istenünk, az Úr vessen véget a járványnak. Mindenkit arra szeretnék bátorítani, hogy az oltást feltétlenül adassa be magának! Ezzel egy kicsit hozzájárul ahhoz is, hogy minél előbb tarthassunk nyitott istentiszteletet is az imaházban!

Szeretett Testvérek, barátaink!

Húsvétról legalább három dolog eszembe jutott.

Az első és legfontosabb: Jézus Krisztus, az Atya akaratából és ereje által nem maradt a sírban, hanem harmadnapra feltámadt! Legyőzve a Sátánt, a bűn átkát és a halált (kárhozat halálát)! Az Ő feltámadása miatt hiszünk Benne! Erre a feltámadásra épül igehirdetésünk és hitünk.

Másodszor: Jézus kereszthalála által (az Ő vére által…) van: megváltatásunk, van bűnbocsánatunk az Atya Isten előtt.

Harmadszor: A feltámadt Krisztusba vetett hit által, kegyelemből, lehet „felülről” születésünk, amit újjászületésként ismerünk! Aki pedig Isten Lelke által újjászületett, Isten országába van meghívása!

Ha van otthon időnk, és miért ne lenne ezekben a napokban, a következő igeszakaszokat olvassuk el, imádságos szívvel: Lk.24:4-5, Jn.3:5, Rm.5:1-2, Rm.6:4, Rm.8:1-2, I Kor.15, Ef.1:7, Kol.2:13-15.

Kívánom, hogy a rendkívüli körülmények között is legyen Istentől megáldott Feltámadási ünnepünk! Vigyázzunk egymásra és őrizzük meg hitünket, józanságunkat!

Továbbra is állhatatosan könyörögjünk, akár böjtöléses intenzitással is, nyugdíjas testvéreinkért, a betegségben szenvedőkért, a gyászban élőkért, a veszélyeztetett krónikus betegekért, a hősi küzdelmet folytató egészségügyi dolgozókért.

Imádkozzunk hálaadással azokért, akik most lépnek a hit útjára, hogy szívükbe fogadhassák Megváltóként Jézus Krisztust! A Gyülekezetért itt Vácott, Szokolyán és Püspökszilágyon!

Három testvérünket köszöntöm a gyülekezet nevében név szerint is: Szabó Nusikát 70, Mikes Józsefet 80, Kovács Kati nénit  90. születésnapjuk alkalmából!


A köszöntő ige: Zsolt.28:6-9
Isten, őrizze és éltesse testvéreinket!

A mielőbbi viszontlátás reménységében, szeretettel:

Meláth Attila lelkipásztor

Vác, 2021. március 30