Karácsony – 2019.12.25.

A karácsony első napi délelőtti istentiszteletet egy quartet énekszolgálata nyitotta meg, majd az imaóra után Meláth testvér a Róma 8: 32 alapján szólt. 
Karácsony a világban is az ajándékozás ünnepe. Ez nem véletlen: öntudatlan is a világ Jézus születésére, Isten ajándékára emlékezik.
Ő volt a legnagyobb ajándék! Azért adta Isten, mert  el nem múló örömöt akart szerezni minden embernek.

 
Jézusban mindent nekünk adott! A múltat: az eltitkolt, újra és újra eszünkbe jutó bűneinkre végleges megoldást adott. A jelent: biztonságot ad. A jászol és a kereszt együtt ad biztonságot a szorongató jelenben. A jövőt is: ha elfogadjuk ajándékát, az örök élet az élet másik formája számunkra, nem kell félnünk a haláltól!
Az istentisztelet keretében szolgálatok hangzottak el: Együd Zoltánné, Loósné Ráczkevi Timea, dr. Urbán Péter, Mészáros Márk, Cserepka Balázs tett bizonyságot, az énekcsoport éneke  előtt Cserepkáné Szenohradszky Márta mondta el, miért fontos számára az elhangzó ének.
A délelőtt az énekkar alkalmi énekei is színesítették az alkalmat, hangolták a szívünket.
 
Délután a gyermekek karácsonya volt.
A kicsik, ovisok kezdték a szolgálatok sorát. Kilenc kicsi angyalkáról szóltak, énekeltek, igeverset mondtak és harangoztak.
Az alsósok két jelenetet adtak elő: a karácsonyfaárus segítő szándékáról, ill arról, hogy nem mindegy, kit engedünk be az otthonunkba: a sikert, a jólétet, vagy a szeretetet. A két jelenet között a Gerstner fiúk mondtak verset, majd jött a felsősök jelenete, mely az egész karácsonyi történetet mondta el. Közben a gyermekénekkar énekelt több éneket. 
Meláth testvér Máté 2:2, 11 alapján szólt: Mikeás már megírta: Bethlehembe kell Jézusnak megszületnie. A bölcsek induláskor a zsidók királyát keresték, de a Megváltóval találkoztak. Isten Lelke jelen volt a találkozásnál, ezért a bölcsek “túlláttak” a körülményeken. Bár drága ajándékokat vittek, önmaguk nagyobb ajándékot kaptak: megváltozott az életük Pártfogónk is van, akitől erősítést, gondviselést, reményt, hitet kaphatunk.
Gyülekezeti hagyomány szerint közös csillagszórozással, énekléssel zártuk az ünnepi istentiszteletet.
(Írnok)