Alapítványunkat, a Váci Baptista Misszió Alapítványt 1997 december 5-én vette nyilvántartásba a Pest Megyei Bíróság.  Alapító a Magyarországi Baptista Egyház.

Név: Váci Baptista Misszió Alapítvány
Cím: 2600 Vác Mentős köz 1.
Nyilvántartási szám: 13-01-0001489
A VBMA bankszámlaszáma: CIB 10700323-27304503-51100005

Közhasznúsági fokozat: Közhasznú

Adószám: 18678369-1-13

Az eltelt több mint 25 év bizonyította, hogy az Alapító Okiratban lefektetett célok megvalósultak és megvalósulnak, mert ma is aktuálisak. Ezek a célok a következők:

 • Vácott új baptista imaház felépítése
 • az imaház fenntartása és hatékony működtetése
 • oktatás és nevelés
 • rendezvények szervezése és megtartása
 • karitatív tevékenység
 • a célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése és kezelése

Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:

 • Lakati Péter elnök
 • Bahor Norbert tag
 • Csáki Attila tag
 • Cserepka Sándor tag
 • Kulcsár Gáborné tag

A Felügyelő Bizottság tagjai:

 • dr. Laczkovszki Győző
 • Mikes József
 • Tóth Gyula

Alapítványunk szorosan együttműködik a Váci Baptista Gyülekezettel, alkalmaink, programjaink sokszor közösek.

Imaházunkról:

A tervezés külön feladata volt, hogy a szokásos templomi-imaházi funkciók mellett egyéb, az Okiratban megjelölt céloknak, tevékenységeknek is helyet biztosítson az ingatlan. Ezt jól mutatja, hogy a 2004-ben megnyitott épület hasznos alapterületéből (964 m2) a szakrális tér aránya nem érte el az 50%-ot sem. Ráadásul ez az arány tovább csökkent a két oldalszárny tetőtereinek (600 m2) a beépítésével. Az ingatlan fejlesztése folyamatos, ebben az évben például felújítottuk, klimatizáltuk a nagytermet és a technikai rendszereinket is fejlesztettük, járdát és parkolót építettünk.

Jelenlegi tevékenységünk:

A céloknak megfelelően összesen közel 250 fő részvételével, több mint 12 féle csoportban zajlik rendszeresen gyermek, ifjúsági és felnőtt oktatás, nevelés. Az éves rendezvényeinken, különféle táborokon, találkozókon, koncerteken, kirándulásokon a résztvevők összlétszáma jóval meghaladja az 1.000 főt. Mindezekről aktuális információk elérhetők a honlapunkon. (vbm.hu) A rászorulók segítése is folyamatos, nem csupán az évenkénti akciókban pl. „cipősdoboz” gyűjtés és osztás.

Célunk továbbra is a kisközösségek, családok segítése, építése.

Anyagi forrásaink jelentős részét, több mint 90%-ot az egyéni adományok jelentik. Az ezen a területen is elért eredményeink a céljaink, szolgálataink visszaigazolását jelzik.

Amennyiben egyetért céljainkkal és tevékenységünkkel, úgy köszönettel vesszük támogatását.

 

Éves beszámoló 2013

Éves beszámoló és közhasznúsági melléklet 2015. és korábbi évek

Beszámoló és közhasznúsági melléklet 2015

Beszámoló és közhasznúsági melléklet – 2016

Beszámoló és közhasznúsági melléklet-2017

Beszámoló és közhasznúsági melléklet – 2018

Beszámoló és közhasznúsági melléklet – 2019

Beszámoló és közhasznúsági melléklet – 2020

Beszámoló és közhasznúsági melléklet – 2021

Beszámoló és közhasznúsági melléklet – 2022