Kedves gyülekezeti tagok, látogatók!

A koronavírus járvány miatt – mindenki egészsége érdekében – bizonytalan ideig a gyülekezeti alkalmak nem kerülnek megtartásra, az imaház zárva lesz!

Nagypénteki igehirdetésünk 2020.04.10-én, 18 órakor
kezdődik a
 Youtube csatornánkon!

Nagypénteki gondolatok

Természetes dolog, hogy Jézus meghalt. (Tényleg?) Sokszor hallottuk már, és talán nem is vesszük elég komolyan. Megszoktuk.
Minden nagypénteken jobban elgondolkozunk rajta, talán még hálát is adunk érte, és havonta egyszer, az úrvacsora alkalmával szintén az Ő halálára és feltámadására emlékezünk. De a mindennapjainkban is jelen van a gondolat? Ha egy barátunk értünk feláldozta volna az életét, akkor lenne akár egyetlen nap is, amikor erről megfeledkeznénk? Egyetlen pillanat is, amikor ne lennénk ezért végtelenül hálásak?
Jézus halála azért is különleges, mert ez egyben az Életet is jelenti. És azóta is, mindenki, aki élő hitben hal meg, a halállal egy új életet, egy ÖRÖK életet kezd.
Jézus nem magáért halt meg. Ártatlan volt, mégis vállalta. Nem hívta a felmentő angyalokat, nem kérte ki magának a vádakat, nem akart a halála elől kibújni vagy elbújni. Pedig bűnös emberekért halt meg, senki nem érdemelte meg, nem érdemelte ki. Értem és érted halt meg. Érted?

(vi-l-ma) (tovább…)

Jézus halála orvosi szemmel

“A legtöbb keresztény számára oly megszokott és természetes Krisztus kereszthalálának ténye, hogy el sem gondolkodik arról, mit is jelentett fizikailag a keresztre feszítés. Az evangélisták leírása kevés támpontot ad, mivel abban a korban a keresztre feszítés és a korbácsolás igen elterjedt volt, így nyilvánvalóan nem látták szükségesnek, hogy részletesen ismertessék. A keresztre feszítés valósága, a halál közvetlen oka – az orvos szemével.”
Tovább a cikkhez (tovább…)

HÍREK

2020. március 1  –  elöljáróság választás

Letelt a 4 éve választott elöljáróság mandátuma, így esedékes volt az új vezetőség megválasztása.
Leadta az elöljárói szolgálatot Bahor Norbert testvér, a gyülekezetvezetői szolgálatot Lakati Péter testvér. Meláth testvér megköszönte a hosszú évekig végzett szolgálatukat.
Gyülekezetünk új vezetősége:
Gyülekezetvezető: Tóth Zoltán
Az elöljáróság tagjai: Csáki Attila, Cserepka Sándor, Czerovszki Ede, Kispál Gergely, dr. Laczkovszki Győző, Lakati Péter, Szamosvölgyi Zoltán és Széll Barnabás.
Isten áldja testvéreinket!
(írnok)

Kérdések és válaszok

Isten létezését minden kultúrában, minden földrészen hitték és hiszik az emberek. Ha belegondolunk a világ bonyolultságába, az élet összetettségébe, akkor nehezen tudjuk elképzelni, hogy mindez a vak véletlen eredménye lenne. Ezeken a logikai érveken túl a Biblia beszámol arról, hogy Isten Fia megjelent ezen a bolygón és bemutatta nekünk az Atyát. Szavait, tanításait kortársai jegyzeték fel számunkra.
A Biblia szerint Jézus Krisztus Isten Fiának tartotta magát. Éppen ezért ítélték őt halálra, hiszen ez a korabeli vallásos emberek szerint istenkáromlásnak számított. Élete során sok csodát tett (gyógyított, ördögöket űzött, halottakat támasztott fel), és tanított Isten országáról. Halálra ítélték vallásos fanatikusok, kínhalált halt, de három nappal halála után életre kelt. Kijött a sírból és sok embernek megjelent. Követői a feltámadás hitét hirdették, így indult el a kereszténység.
Minden kultúra, vallás próbált választ találni az emberiség legfontosabb kérdésére. A Biblia tanúsága és hitünk szerint az életnek nincs vége a halállal. Az ember új és romolhatatlan testben fog feltámadni, és az örökkévalóságot vagy a mennyben, vagy a pokolban tölti majd. Az üdvösség alapja és útja egyedül Jézus Krisztus megváltói műve. Az emberek az alapján lesznek megítélve haláluk után, hogy hogyan viszonyultak Jézushoz.
Minden ember bűnös – így ír rólunk a Szentírás. Ez azt jelenti, hogy Istentől elválasztva születtünk a világra. Saját cselekedeteinkből, elhatározásunkból képtelenek vagyunk ezen az állapoton változtatni. Isten adott egy megoldást problémánkra. Elküldte Fiát a világra, aki a mi bűneink büntetését szenvedte el a kereszten. Mindazok, akik felismerik elveszett állapotukat és hittel megragadják Jézus megváltását, azok megszabadulnak bűnük terhétől és örök üdvösségben részesülnek. Ezt a folyamatot nevezi a Biblia megtérésnek.
Isten egy személyes kapcsolatra hív bennünket. Ez a kapcsolat, hasonlóan az emberekkel való kapcsolathoz a beszélgetések és találkozások által mélyül. Istennek imádságban kiönthetjük szíveinket, elmondhatjuk neki kétségeinket, kérdéseinket, panaszunkat, örömeinket, szomorúságainkat, legféltettebb titkainkat, kéréseinket. Kérhetjük segítségét egy nehézség megoldásában, kérhetünk tőle bocsánatot, ha rossz döntéseket hoztunk, vagy helytelenül cselekedtünk, beszéltünk. Az imádságban kifejezhetjük köszönetünket és tiszteletünket Isten felé, dicsérhetjük az Ő személyét. Imádkozni lehet egymagunkban és közösségben is.
A Biblia az emberiség legtöbbet olvasott és legtöbb nyelvre lefordított könyve. 66 könyvből áll, melyet Istentől ihletett emberek írtak több mint ezer év alatt. A Bibliából megismerhetjük Istent és önmagunkat is. Útmutatást találunk életvezetési és erkölcsi kérdéseinkre. Hisszük és tapasztaljuk, hogy a Biblián keresztül Isten személyesen szól hozzánk.
A gyülekezet az Istenben hívő és Istent keresők közössége. Nem egy zárt, hanem minden ember számára nyitott közösség. A gyülekezetben egymást erősítjük, segítjük a hitnek az útján. Közösségi alkalmainkon közösen imádkozunk, éneklünk, hallhatjuk a Biblia tanítását.