Június 14-én megnyitja kapuit az imaház

Nagy örömmel hívunk mindenkit – a változtatás lehetőségét fenntartva – június 14-én tartandó istentiszteletünkre.
A 65 éves és idősebb testvéreket 9:00-ra, míg a fiatalabbakat 11 órára várjuk!
Szájmaszk viselése kötelező, egyéb járványügyi szabályok betartásáról is tájékoztatunk mindenkit a későbbiekben!

Online vasárnapi istentiszteletünk

A csütörtöki bibliaórát is követhetjük már online
2020.05.28-án, 19 órakor

Istentiszteletünk szolgálatokkal
2020.05.31-én, 10 órakor
kezdődik a
 Youtube csatornánkon!

Pünkösd elé..

Két utazó vakációra ment. Elhatározták, hogy megállnak a világ egyik természeti csodájánál, a Niagara-vízesésnél. Amint hajtottak az Erie-tótól kiindulva a vízesés felé, csodálattal és ámulattal teltek be a Nigara-folyó méretét és erejét látva. Különösen hatással volt rájuk a vízesés fensége, és a közelében megálltak, hogy körülnézzenek. Tisztán láthatták a nagy párafelhőt, ami mindig elárasztja a környéket. Egyikük már volt ott és így szólt:

„Gyere, megmutatom neked a legnagyobb kihasználatlan erőt a világon!” Odavezette a Niagara-vízesés lábához, és ezt mondta: „Itt van a legnagyobb kihasználatlan erő a világon.” A másik így válaszolt: „Nem, barátom, nem így van. A legnagyobb kihasználatlan erő a világon az élő Isten Szentlelke.”

Egy csésze kávé

Egy csoport diák, akik nagy karriert futottak be, összejöttek, hogy meglátogassák régi egyetemi tanárukat. A beszélgetés hamar panaszkodásban csapott át a stresszes élet és munka kapcsán.
A tanár, kávét ajánlva fel vendégeinek, kiment a konyhába, s egy nagy kannányi kávéval és többféle csészével tért vissza: porcelán, műanyag, üveg; néhányan simák voltak, néhány közülük drága és ritkaság volt, s szólt, hogy mindenki szolgálja ki magát.
Amikor minden diák kezében egy csésze kávé volt, a tanító így szólt:
– Megfigyeltétek, minden szép és drága csésze elkelt, hátrahagyva az olcsó, műanyag csészéket. Habár mindannyiotoknak az a természetes, hogy mindenből a legjobbat kívánjátok önmagatoknak, ez a problémáitok és a stresszetek forrása is. Amit valójában mindenki akart, az a kávé volt, s nem a csésze, de tudatosan a jobb csészékre vadásztatok, s egymás csészéit figyeltétek.
Feltételezzük, hogy az Élet a kávé, s a munkahelyek, a pénz, és a társadalmi pozíció a csészék. 
Ezek csak eszközök az Élethez, de az élet minőségét nem változtatják meg.
Néha, azzal, hogy csak a csészére figyelünk, elmulasztjuk élvezni a benne lévő kávét.
Tehát, barátaim, ne engedjétek, hogy a csészék irányítsanak….a kávét élvezzétek helyette.

HÍREK

Lelkipásztori levél

Kedves Gyülekezet!
A karantén idején is “sejtjeiben” él a váci gyülekezet. Néhány napja Czerovszki Ede vezetésével alaposan “megtisztulhatott” az imaház külső homlokzata. Köszönjük fáradságotokat!
Brezovszky Marika hatékony közreműködésével, eljuttattuk a Jávorszky Ödön Kórház részére a sötétítő függönyöket. Most a Tüdőgondozó és az Újszülött Osztály kapott új és tetszetős sötétítőket. Mindkét osztályon nagy örömmel fogadták az adományt! A kórház dolgozóinak köszönetét is szeretnem tolmácsolni a gyülekezetnek!


A város szociálisan hátrányos helyzetű családjainak március-április és május hónapban tartós élelmiszercsomagokat juttatunk el.
Minden héten általában szerda és csütörtök délután készítjük el a vasárnapi istentisztelet felvételeit. Köszönet érte a technikusoknak. Külön köszönöm a bizonyságtételeket, zeneszámokat és a gyermekek szolgálatát. Egyben bátorítom a testvéreket, hogy ha van bizonyságtétel a szívükben, jelezzék az alkotóknak és egyeztetés után várjuk a felvételt.
Hálás vagyok azért a lehetőségért is, amit a Városi Kábeltévé Társaság biztosított gyülekezetünk részére. Minden szerdán este fél nyolctól, baptista istentisztelet címen átveszik tőlünk a vasárnapi igehirdetést. Többen jelezték, hogy a szomszédjaik is nézik ezeket a félórás adásokat. A városi televízió vezetője elmondta, hogy igény esetén, a fenti időpontban, a koronavírus elmúltával is műsorhelyet biztosítanak nekünk. Imádkozzunk ezekért az új lehetőségekért, és azért, hogy az Ige érintse meg a nézőket, hallgatókat. Minden nap imádkozzunk családjainkért, idős testvéreinkért, az újszülöttekért, megtérőkért és Isten áldásáért és vezetéséért.
Szeretettel: Meláth Attila lelkipásztor

Kérdések és válaszok

Isten létezését minden kultúrában, minden földrészen hitték és hiszik az emberek. Ha belegondolunk a világ bonyolultságába, az élet összetettségébe, akkor nehezen tudjuk elképzelni, hogy mindez a vak véletlen eredménye lenne. Ezeken a logikai érveken túl a Biblia beszámol arról, hogy Isten Fia megjelent ezen a bolygón és bemutatta nekünk az Atyát. Szavait, tanításait kortársai jegyzeték fel számunkra.
A Biblia szerint Jézus Krisztus Isten Fiának tartotta magát. Éppen ezért ítélték őt halálra, hiszen ez a korabeli vallásos emberek szerint istenkáromlásnak számított. Élete során sok csodát tett (gyógyított, ördögöket űzött, halottakat támasztott fel), és tanított Isten országáról. Halálra ítélték vallásos fanatikusok, kínhalált halt, de három nappal halála után életre kelt. Kijött a sírból és sok embernek megjelent. Követői a feltámadás hitét hirdették, így indult el a kereszténység.
Minden kultúra, vallás próbált választ találni az emberiség legfontosabb kérdésére. A Biblia tanúsága és hitünk szerint az életnek nincs vége a halállal. Az ember új és romolhatatlan testben fog feltámadni, és az örökkévalóságot vagy a mennyben, vagy a pokolban tölti majd. Az üdvösség alapja és útja egyedül Jézus Krisztus megváltói műve. Az emberek az alapján lesznek megítélve haláluk után, hogy hogyan viszonyultak Jézushoz.
Minden ember bűnös – így ír rólunk a Szentírás. Ez azt jelenti, hogy Istentől elválasztva születtünk a világra. Saját cselekedeteinkből, elhatározásunkból képtelenek vagyunk ezen az állapoton változtatni. Isten adott egy megoldást problémánkra. Elküldte Fiát a világra, aki a mi bűneink büntetését szenvedte el a kereszten. Mindazok, akik felismerik elveszett állapotukat és hittel megragadják Jézus megváltását, azok megszabadulnak bűnük terhétől és örök üdvösségben részesülnek. Ezt a folyamatot nevezi a Biblia megtérésnek.
Isten egy személyes kapcsolatra hív bennünket. Ez a kapcsolat, hasonlóan az emberekkel való kapcsolathoz a beszélgetések és találkozások által mélyül. Istennek imádságban kiönthetjük szíveinket, elmondhatjuk neki kétségeinket, kérdéseinket, panaszunkat, örömeinket, szomorúságainkat, legféltettebb titkainkat, kéréseinket. Kérhetjük segítségét egy nehézség megoldásában, kérhetünk tőle bocsánatot, ha rossz döntéseket hoztunk, vagy helytelenül cselekedtünk, beszéltünk. Az imádságban kifejezhetjük köszönetünket és tiszteletünket Isten felé, dicsérhetjük az Ő személyét. Imádkozni lehet egymagunkban és közösségben is.
A Biblia az emberiség legtöbbet olvasott és legtöbb nyelvre lefordított könyve. 66 könyvből áll, melyet Istentől ihletett emberek írtak több mint ezer év alatt. A Bibliából megismerhetjük Istent és önmagunkat is. Útmutatást találunk életvezetési és erkölcsi kérdéseinkre. Hisszük és tapasztaljuk, hogy a Biblián keresztül Isten személyesen szól hozzánk.
A gyülekezet az Istenben hívő és Istent keresők közössége. Nem egy zárt, hanem minden ember számára nyitott közösség. A gyülekezetben egymást erősítjük, segítjük a hitnek az útján. Közösségi alkalmainkon közösen imádkozunk, éneklünk, hallhatjuk a Biblia tanítását.