Pünkösd, bemerítés – 2022. 06.05.

Ezen a vasárnapon a Szentlélek kitöltetésére emlékeztünk a délelőtti istentisztelet keretében, délután pedig munkájának eredményének, 3 fő megtérésének és bemerítkezésének örülhettünk.

A délelőtti alapige Apostolok Cselekedete 2:1-12-ig szólt. Meláth testvér a pünkösd  jelentőségét abban foglalta össze, hogy mennyei erőt kaptunk általa, hogy hirdessük a megbocsátást, a kegyelmet. A Szentlélek aktív, tevékeny segítőnk: 1. Ő velünk van. 2. Csak a megtértek ismerik fel. 3. A hívők nem csak felismerik, hanem meg is ismerhetik. 4. Bennünk lakik, újjászül. 5: Felfedi Isten titkát. 6. Az Igazság Lelke Jézusról tesz tanúságot, mi pedig általa tehetjük ezt. 7. Mindenhol ott tud lenni: leleplezi a bűnt, elmondja az igazságot:hogy Jézus visszajön. Istent és Jézust dicsőíti. 8. A jövendő ismeretét adja. 9. Csak azt mondja, amit Isten és Jézus és Jézust dicsőíti.
Isten ezt az ünnepet használta fel, hogy mindenki a maga nyelvén hallhassa az Igét. Volt, aki nem értette, de érdeklődve figyelte a tönténteket, volt, aki gyalázkodott. 3.000 férfi megtért és vette a Lélek ajándékcsomagját: 1. a Lélek gyümölcsét: a hálát és az örömöt, 2. bátorságot a tanúságtételre, 3. a belső tüzet, mely a bűntől megtisztít. 4. a különböző lelki ajándékokat – mások építésére. 5. Isten akaratának kutatási szándékát. 6. prófétai igehirdetés ajándékát, amiben van tanítói, leleplezői és bölcsesség-üzenet is.
Mélyüljön Istennel el a kapcsolatunk a Szentlélek által!
A délelőtti alkalmon Kulcsár Péter, Gáspár Éva, Tóth László tett bizonyságot  élete meg nem bánt odaszánásáról Isten kezébe, a megtapasztalásairól hívő életében. Az istentisztelet végén vettük az úrvacsorai emlék jegyeket.
Köszöntöttük a júniusban születetteket.
Délután láthattuk, hogy három 17 éves fiatal hogyan jutott döntésre a mai világban, hogyan találkozott Jézussal. Hitüket megpecsételték bemerítkezésükkel: Balázs Dorina, Józsa Gedeon és Tóth Nándor.
Az istentisztelet a bizonyságtételükkel kezdődött, majd Gáspár Botond a kérdéseire adott közös, hangos hitvallásuk után bemerítette őket.
Átöltözésük alatt Meláth testvér Kornélius megtérése alapján szólt a gyülekezethez: a fő kérdés, hogy hogyan lehet folyamatosan előre jutni a hit útján. Kiben hiszünk, kit követünk? Isten a folyamatos hozzá-közeledést, előrejutást várja tőlünk. Ő szeretettel vár. Akkor növekszünk, ha egyre többet tudunk meg Jézusról, ha egyre hálásabbak vagyunk, ha egyre többet tudunk meg magunkról, ha egyre alázatosabbak vagyunk, ha egyre haladunk a megszentelődés útján, ha Isten egyre inkább tud az Ő akarata szerint használni minket.
Jézuson keresztül tudunk elérni az örök életbe, csak a Benne való hit által. A hiányunkat Ő tudja betölteni. Aki hitre jut, megvallja bűneit, az megkapja a Szentlélek ajándékát – ingyen, kegyelemből.
Visszaérkező testvéreink felett kézrátételes imát mondott áldást kérve új életükre Gáspár Botond, Tóth Zoltán és Meláth Attila. Az új tagokat, testvéreket Tóth Zoltán köszöntötte.
Szeretetvendégség zárta az alkalmat.
Isten áldja új testvéreinket, tagozódjanak be a gyülekezetünk közösségébe!
(Írnok)