Húsvétvasárnap – 2022, Bemerítés

Délelőtt:
Az imaórai buzdítást Cserepka Balázs végezte. Az énekkar szolgálatai és Tóthné dr. Ruzsa Mária bizonyságtétele után Meláth Levente felolvasásában az Apcsel 7. fejezetének igéit hallhattuk. Az igehirdetés alapja a Lukács evangéliuma 21. fejezetének 1-11-ig igeversei voltak.

Meláth Attila lelkipásztor elmondta, hogy a feltámadás Isten hatalmas tette, amelynek folyamata titok, de a következményeit tapasztaljuk. Az ember egyetlen lehetősége, hogy kinyújtja a kezét és engedi, hogy Isten megajándékozza őt. Nem büszkének, hanem hívőnek kell lennünk. Kérjünk Istentől új szívet, új életet, hiszen Ő mindent elkészített nekünk előre, amire szükségünk van. Isten előtt nem kell erősködnünk, hogy megnyerjük a tetszését, mert Ő ismer minket és ennek ellenére szeret. Figyeljünk Istenre és hallgassunk rá és ha elindulunk az úton, amire Ő vezet, akkor is menjünk tovább, ha úgy gondoljuk, hogy ott a kő, amely Jézus sírja előtt is ott volt, hiszen mire odaérünk a kő már el lesz hengerítve. Jézus Krisztus az Atya jobbján áll és övé minden hatalom. Jelen van a gyülekezetben is és mindenhol. A követéséhez szükség van testvérekre. Az alkalom végén a gyermekek szolgáltak két dicsőítő énekkel. Záró közös énekként a Feltámadt hős hangjai csendültek fel.

(M.K.Anita)

Délután: Bemerítés

Húsvét vasárnapjának délutánján bemerítést tarthattunk.
Dobák Balázs tett hitvallást Jézus Krisztusról, aki őt is megkereste és megmentette. Három éve került Vácra egy fejlesztéssel foglalkozó nagyüzembe. Itt ismerte meg későbbi feleségét, aki azt tanácsolta neki, hogyha hitre akar jutni, járjon rendszeresen a baptista gyülekezetbe. A jó és hasznos tanácsot megfogadva rendszeresen járt az istentiszteletekre. Egy évvel ezelőtt pedig az “első lépések” alkalmára is. Szinte minden alkalommal voltak kérdései Istentről, Jézusról, megtérésről, a Szentlélek személyéről, gyülekezetről, ítéletről és a mennyek országáról. Közben Isten szeretete által bűneire bocsánatot kapott, újjászületett és húsvétkor hitének megvallását követően, Gáspár Botond lelkész által, bemerítkezett. Az igehirdetést Meláth Attila tartotta. A gyülekezet nevében Tóth Zoltán presbiter köszöntötte Balázst.

Isten Szentlelke jelen volt, amit egy 62 éves, kereső ember szívében is nyilvánvalóvá tett. Megszólította őt és hitet adott kereső szívébe. Örömmel fogadtuk bizonyságtételét és döntését Krisztus mellett.
A gyülekezetben sokan imádkoznak azért, hogy legyen újabb és újabb megtérés és hitvalló bemerítés. Hisszük, hogy Isten válaszol könyörgésünkre!

(atha)