Karácsony 2021

Adventi várakozásunk után megérkezett a karácsony! Délelőtt a felnőttek, délután a gyermekek karácsonyi alkalma volt.

Délelőtt a Lukács 2:2-14 alapján szólt az örömüzenet Meláth testvértől: Lukács, a lánglelkű bizonyságtevő, történelembe helyezi Jézus születését azért, hogy igazolja: Jézus az igazi uralkodó. Jézus születési körülményei, melyet már próféciák hirdettek, jelképes értékű: jászolban, azaz szegényen és bepólyálva, azaz kiszolgáltatottan fog születni.
A pásztorok felé az angyalok üzenete az volt: ne féljetek Krisztus az egész nép öröme lesz! Ő megtart és megőriz. Eljött a messiási kor: a szeretet, megváltás és a kegyelem korszaka. Isten jó akarattal fordul felénk, békességet ad!
Az énekkar szolgálata mellett három bizonyságtételt hallgathattunk meg: Tóth Zoltán, Kiss Boglárka és Nagy Csanád részéről.
 
Délután a gyermekek osztották meg örömüket. Néhány ének után az alsósok verses összeállítása után a felsősök jelenete a családi karácsony lényegéről szólt.
Meláth testvér a János 3:16 alapján tanított: Jézusban láthatóvá, tapinthatóvá lett Isten. Ő azt akarja, hogy a jót hozzuk ki magunkból.  Jézus életének a célja, a kereszthalál azt jelképezi, hogy Isten betartotta az ígéretét. Minden körülmények között, a járvány alatt is vessük bele hitünket, induljunk felé.
Karácsony üzenete: Isten szeret és közel jön hozzánk. Rajtunk áll, hogy elfogadjuk, befogadjuk-e Őt!