2021. június 27 – Gyermekbemutatás – Szűcs Barbara

Folytatódott a gyermekbemutatások sora a délelőtt folyamán. Szűcs László és Kata hozta el hálás  szívvel második gyermekét, Barbarát, hogy kérjék Isten áldását életére.
Meláth testvér Ézsaiás 54 alapján szólt: az Úr gyarapodást ígért, ami azt jelenti, jóban vagyunk az Istennel, nem haragszik ránk! Három dolgot kér Isten ehhez: ne legyünk hálátlanok, még akkor se, ha (akár a gyerekek miatt) nehéz napon vagyunk túl. A hála ok mindennap több, mint a nehézség!

Ne legyünk hűtlenek és ne legyünk engedetlenek. Isten ígérete a gyermekekre vonatkozóan az, hogy tanítványokká lesznek, ami azt jelenti: bensőmben rend (béke) van. Hallgassunk az Úrra, vezetésére, hogy ígérete megvalósulhasson!
Hálát adva ehhez kérte imában Isten segítségét Kata, Laci majd lelkipásztorunk. Ezt követően Győri Pál testvérék köszöntötték énekkel, Meláth Kati virággal a kis családot. Isten áldja Őket!
 
A gyermekbemutatás után Virág Ildikó bizonyságtétele következett, majd az igehirdetés, ami az Apostolok cselekedete 4:36 – 5:11 alapján szólt. A megalakult gyülekezetben teljesen új eszme, szemlélet, gyakorlat volt, ami ellentámadást indított. De nem kell félnünk ma sem, mert nem a félelem lelkét kaptuk.
József (Barnabás) minden hátsó szándék nélkül tette, amit tett. Isten szeretete látszott a gyülekezet tagjain, őszinte  volt a kapcsolatuk Istennel és egymással. Egyek voltak  szívükben és szellemükben. Péterék a Szentlélek által látták a házaspár valós életét, szándékát: hazudtak a Szentléleknek! A büntetés radikális volt. Lett volna lehetőségük a bűnvallásra és visszafordulhattak volna, de nem tették. Ne akarjunk mások elvárásának élni, ne akarjunk másra hasonlítani, hanem csak Krisztusra!  A kettős játszmák vonják el a teret a hiteles evangélizáció elől. Legyünk őszinte testvérek!
(Írnok)