2020. június 6. – Menyegzői istentisztelet

Csáki Dorottya és Varga Andor régen eldöntötte, hogy összekötik az életüket. Hogy ennek ki lehet, ki lesz tanúja, az viszont pár nappal a nagy esemény előtt derült csak ki. Június elejétől (ha nem is teljesen szabadon, de) lehetett a szűk körön kívül is vendégeket hívni, így ha korlátozott számban is, de többen részt vehettek már a nagy napon.

Abban is rendkívüli volt az alkalom, hogy nem a falakon belül, hanem kint, a teraszon került megrendezésre az alkalom. Floch Gábor testvér (volt szokolyai és volt váci ifjúsági lelkészünk) hirdette az igét és imádkozott fogadalomtétel után az ifjú párért, kérte Rájuk Istenünk áldását. Az alkalmi igék a szeretethimnusz szavai voltak és Floch testvér ennek gyakorlati megvalósítási lehetőségeiről szólt. A házasságot ápolni, gondozni kell, hogy a szeretet megmaradjon a hétköznapi feladatok között is.
A köszöntését, jó kívánságát mindenki saját maga mondhatta el az ifjú párnak, akik tortával vendégelték meg a jelenlévőket.
Sok boldogságot, Isten áldását kívánjuk a legifjabb házaspár életére!
(írnok)