Ökumené

Az ökumenikus imahét évről évre visszatérő januári rendezvény a keresztények között. A keresztények egységét imádsággal előmozdító szándék már több mint százéves múltra tekint vissza.
A közös fohászkodás egyhetes programja Jézus utolsó vacsorai kérésének teljesítésére 1908-ban indult útjára. A protestáns kezdeményezéshez hamarosan katolikusok is csatlakoztak. Róma kezdetben bizalmatlanul tekintett az „összkeresztény” törekvésekre, ám a lelki ökumenizmus elé nem állított akadályt. Mind nemzetközi, mind magyar viszonylatban először a bencések érezték fontosnak a közös hit melletti kiállás szükségességét, és ezt követően jöttek létre ökumenikus csoportok, levélváltások, programok és közösségek. …
… A keresztény templomok megnyitották ajtajaikat a más felekezetű hívők előtt, és az Úr szaváról való elmélkedésben és a közös tanúságtételben kifejeződött az egyházak őszinte törekvése a „legyenek mindnyájan egy” krisztusi végakarat megvalósítására. …
… A felgyorsult világ az egyházak közeledését is sürgeti, de a keresztények célja nem lehet más, mint a Szentlélek segítségével Krisztus eredeti szándékának megvalósítása.

Forrás: Új Ember