Isten munkája az életemben

Isten munkáját az életemben sokszor megtapasztalhattam már. Ő formál engem nap mint nap, átsegít a nehéz próbákon, kísértéseken. Ha elbukom, mikor a Sátán megkísért, Ő felsegít és elfedi a megbánt bűneimet. Ha megszólítom imádságban, és ha az, amit kérek Tőle az Ő akaratával megegyezik, meghallgatja imádságom és teljesíti kérésemet. Természetesen nekem is oda kell szánnom magam Istennek, és átadni neki az irányítást, mert Ő tudja a legjobban, mire van szükségem. Mik azok a földi dolgok, amikre nekem fiatalként szükségem van, melyek által lelkileg fejlődhetek.

Isten munkásságát legjobban a tanulmányaim során tudtam megtapasztalni. Ha egy nehéz dolgozat, vagy nyelvi érettségi előtt álltam, imádkoztam Istenhez, hogy legyen meg az Ő akarata és tudásomhoz mérve minél jobban sikerüljön. Kijelenthetem, hogy Isten ezeket a segélykérő imákat meghallgatta, viszont nem minden esetben adtam értük hálát. Sokszor magamat dicsőítettem azokért a dolgokért, amiket Isten mindenható munkája által értem el. Miután beláttam, bocsánatot kértem az Úrtól és igyekeztem Neki megadni a dicsőséget, az Ő nagy voltáért és felém kinyújtott segítő karjáért. Ha visszatekintek a 2019-es évre, sok mindenben formált engem az Isten. Bölcsebbé tett, hiszen egy évvel „öregebb” lettem, mint fizikailag, de annál inkább szellemileg. Megadta azt az áldást, hogy tanulmányaimban előrébb haladjak, és két, jeles eredményű, előrehozott emelt szintű érettségit tudhassak a hátam mögött, amikért hálával tartozom az Úrnak.

Isten rajtam elvégzett formáló erejét, munkáját akár környezetemben élők által (családom, barátaim által) vagy számomra ismeretlen, de Istentől küldött emberektől tapasztalhattam meg.

Ha rossz útra léptem, és letértem az Isten által előírt útról, a „magam” útját akartam megjárni, kudarcok, bukások értek és rájöttem, hogy Isten nélkül lehetetlen e földi élet. Jó volt tudnom, hogy Isten mindig vár engem, és Jézus keresztváltsága miatt szabadon visszatérhetek hozzá, kövessek el bármekkora bűnt, vétséget ellene.

Bátran mondhatom, hogy Isten minden helyzetben velünk van, és szorosan fogja a mi kezünket, még akkor is, ha nekünk kicsiny a hitünk, hogy ezt elhiggyük. Ő minden pillanatban formál bennünket, és az Ő emberei által végzi mindenható munkáját a mi életünkben.

Meláth Levente