2019 szeptember 29 – gyülekezet napja

Hagyományosan szeptemberben tartjuk a gyülekezet napját, amikor fokozottan kerül elő, hogy lelki testvérek vagyunk, örülünk egymás ünnepeinek, évfordulóinak, együtt lehetünk terített asztal mellett is.
 

Az istentisztelet keretében Cserepka Sándor köszöntötte a jubiláló házaspárokat: Sipos Csabát és Noémit, Józsa Miklóst és Arankát (20 éve házasok), Csáki Attilát és Erikát (30 éve házasok), Fogarasi Antalt és Rózsikát (35 éve házasok), Cserepka Imrét és Erikát (40 éve házasok), Czerovszki Jánost és Jolánt (45 éve házasok) és Mikes Józsefet és Ildikót (55 éve házasok). A köszöntő szavak mellett virágcsokor átvétele és 1-1 esküvői kép emlékeztette Őket a fontos napjára életüknek.
 
A jubiláló bemerítkezőket is köszöntöttük, akik 5-65 éve álltak a medence szélén fehér ruhában, és Jézusnak tettek fogadalmat. Sokan voltak.  Megerősítő, köszöntő szavakat Gáspár Botond mondott, kívánva Istenünk további áldását.
Az emlékezők közül Rottenhoffer Sándor adott szóban és énekben hálát Istennek a megtett útért.
 
Az alkalmi  igehirdetés alapját Meláth testvér az Efézus 4:1-7-ből olvasta fel. A gyülekezet Isten terve a világban.  A gyülekezetről a Szent Lélek gondoskodik, amit naponta, mindenben megtapasztalhatunk. Ha Jézus jelen van egy gyülekezetben, akkor abban a közösségben az igehirdetés élő és ható, leleplezi a bűnt. Az egó helyett Jézus szeretete van jelen. A gyülekezetben odaszánások,változások történnek.
A gyülekezet testi, szellemi, anyagi közösség. A szeretet, hit, egység, fegyelmezés , helyreállítás helye, a tagok egymás terhét hordozzák.
Közös ebéd zárta a délelőttöt, ahol fehér asztal mellett beszélgethettünk, építhettük szeretetközösségünket.
(Írnok)