Gyerekbemutatás – Sára Hanna (09.01)

Szeptember első vasárnapja úrvacsorai alkalom volt valamint gyermekbemutatás.
Az imaóra után Sára Sándor és Nagy Orsolya hozta el első gyermekét, Hannát, hogy kérje Istenünk áldását kis életére. Meláth testvér igei köszöntése I.Sámuel 2 alapján szólt: ha odaszánják a gyermeket Istennek, mint Anna, akkor Ő kegyelméből meg fogja áldani.

Ezt kérte imádságában is az Édesapa és az Édesanya után Lelkipásztorunk is. A gyülekezet nevében a gyermekek köszöntötték a legifjabb gyermeket és Cserepkáné Szenohradszky Márta.
 
Az augusztusban és a szeptemberben születettek köszöntése után az igeolvasásra került sor János evangéliuma 17:20-tól.
Jézus azért öltött testet, hogy közel jöjjön hozzánk és így mi is közel lehessünk Hozzá és egymáshoz is. Isten úgy szeret minket, mint  ahogy Fiát is szerette. Erre nézzünk, ne a nehézségekre. Bár eltérőek vagyunk a gyülekezetben, de egységben lehetünk Isten szeretetében.
Az úrvacsorai közösségben ezt mindjárt meg is élhettük.