2019 augusztus 17: menyegzői istentisztelet

A jegyesség beteljesült. Sokan jöttek el örülni az örülőkkel, hogy tanúi legyenek Rottek Réka és Cserepka Balázs közös élete indulásának.
Először a polgári szertartás következett, majd az istentisztelet.
Meláth testvér igei útravalója hangzott el Mózes könyve alapján.Isten is látta, hogy bár sokféle élőlényt teremtett, de ezek nem voltak társai az embernek. Azt is látta, hogy nem jó az embernek egyedül. Isten kreatív: hozzáillő társat teremtett. Odavitte Ádámhoz, aki örömmel elfogadta Őt. A házasságban törődni kell a másikkal, jellemző kell, hogy legyen a tisztelet, védelem, őszinteség. Végig fontosnak kell tartani a másik felet!
A fogadalomtétel és az áldáskérő imádság után néhány köszöntés hangzott el a család részéről: Réka két testvérétől, Bencétől és Pétertől. A gyülekezet nevében Lakati Péter köszöntötte az ifjú párt és adta át részükre a családi bibliát hasznos forgatásra.
Az énekkaron kívül a zenei csoport is szolgált (ezúttal Balázs nélkül), de egy énekben Balázs is kérte Isten áldását a közös életükre.
Az alkalom után a résztvevők fogadáson vehettek részt, annak keretében köszönthették az ifjú párt.
Isten áldja a gyülekezet legfiatalabb családját!

(Írnok)