Anyáknapja – 2019

Anyák napja délutánján a gyermekek köszöntötték az édesanyákat a gyülekezetünkben. A gyermekek nemcsak korosztályok szerint szólaltak meg, hanem egy összevont gyermekkórus is háláját fejezte ki az édesanyák felé Szamosvölgyi Zoltán vezetésével.

Az óvodások verssel készültek, míg az alsósok a legkedvesebb, az anyukájukhoz kapcsolódó emléküket osztották meg. A felsős csoport tagjai hozzájuk hasonlóan arról beszéltek, hogy mi számukra a legkedvesebb édesanyjukban, mialatt a háttérben gyermekek és anyukáik fényképei váltogatták egymást. A Meláth testvérek bizonyságtételeit követően Szamosvölgyi Zoltán énekben adott hálát a hívő édesanyákért.

Az egyes csoportok egy szál virággal is megajándékozták az édesanyákat és nagymamákat, az ifjúság pedig köszöntő kártyákat adott nekik.

Az igét Meláth Attila lelkipásztor hirdette a Példabeszédek 31:10-31 alapján. Ezek a sorok nem veszítettek az erkölcsi tartalmukból az évek során. Az asszonyi élet sok érzelmi szolgálatot jelent, a munka mellett figyelnek gyermekeikre, s érzékelik a változást, fejlődést. A nőknek van egy különleges feladatuk, övék az életadás szolgálata, és ilyenkor, anyák napján, az anyák mellett Istenhez is odafordulunk, Ő egy másik életadó. Jézus hangjának meghallása és követése jelenti az örök életet, az Ő hangját semmi sem pótolhatja (János 10:27-29), nélküle nem találjuk meg az üdvösséghez vezető utat. Jézus előttünk jár, és ahogy egy anya vigasztalja a gyermekét, úgy vigasztal minket Isten is.

Hallani amit Jézus mond, követni és megcselekedni amit Ő kér, mindezt teljes bizalomban és békében tehetjük meg, mert Isten nem téveszt meg, Ő hű és igaz.

(T.Laura)