Virágvasárnap – 2019. április 14.

A délelőtti virágvasárnapi örömünnephez ez alkalommal izgalom is társult, ugyanis istentiszteletünket a Kossuth rádió élő közvetítésben adta. Minden jó rendben zajlódott le. A fiatalok éneke kezdte az alkalmat, majd a gyermekek mondták el a zakariási próféciát. Két bizonyságtétel követte ezt Tóthné dr. Ruzsa Máriától és Kispál Gergelytől, amik között több énekkari szolgálat is elhangzott. Az alapigét János 12. fejezetéből olvasta fel Drenyovszki Dávid, majd Meláth Attila testvér hirdette az igét: Jézus az egyetlen, igazi Király! Ezen a napon elfogadta a hódolatot, bár tudta, mi vár Rá. Sokan vették körül Jézust. Ma is van lehetőség Jézus közelébe jutni és elfogadni vagy eljátszani a lehetőséget. Jézus azért ment Jeruzsálembe, hogy ott feláldozza magát minden egyes emberért, mert Neki minden egyes ember fontos! Fogadjuk el szeretetét, legyen célja az életünknek, ragyogjon át rajtunk Krisztus!

Délután folytattuk ünneplésünket. Több szolgálat hangzott el az alkalom elején: Balogh Anna (zongora), Szamosvölgyi Zoltán és Tóth Laura (bizonyságtétel), Meláth Levente (zongora), Salánki Szűcs Katalin, Merényi Zoltán, Sívó Gáborné és Széllné Feik Szilvia (bizonyságtétel). Az igehirdető Merényi Zoltán testvér volt, aki a 24. Zsoltár alapján szólt: Jézus szamárháton vonult be, mint ahogy Ábrahám is szamárháton vitte áldozatként a fiát. Jézus ünneplése átmeneti, a megdicsőülés alkalma később fog elérkezni. Jézus a dicső Király, aki győzött néhány nap múlva a bűn és a halál felett. Ezért csatlakozhatunk mi is kegyelemből Jézus seregéhez. Ha Jézus bevonul az életünkbe, először ott minden felfordul, de utána betölti dicsősége az életünket. Ne maradjon Jézus előtt egy kapu , vagy szív sem zárva!

(Írnok)