Nagypéntek  – 2019. április 19.

 
A gyász napján délután jött össze a gyülekezet megemlékezni Jézus halála napjáról. Cserepka Balázs olvasta fel a 31. Zsoltárt mint ószövetségi igét, melyből Jézus is idézett a kereszten. Meláth testvér  János 19 alapján szólt: János, aki látta az eseményeket, úgy írja le Jézus halálát, mint tökéletes páska áldozatot. Vére engesztelő erő, elválasztja a bűnt a bűnöstől, megtisztítja azt.

Jézus kiment a Koponyák hegyére, mert az övéi nem fogadták be. Ott  feszítették a keresztre. Minden kereszténynek van keresztje, amit hordania kell, ami nem olyan borzalmas, mint Krisztus keresztre feszítése, de állandó feladat. Jézus halála egyedülálló: önként vállalta, hogy a bűnösök közé sorolják. Az egyik lator felismerte benne az Urat, a másik káromolta Őt. Mindenkinek állást kell foglalni: mi hogyan viszonyulunk Jézushoz? A kereszt új testvériséget hoz létre Jézus vére által. Jézust királyi módon temetik el, bár előre megmondta, hogy csak 3 napig lesz a halál foglya. Jézus halála és feltámadása megnyitotta számunkra a mennyet! Nem mindegy, hol töltjük az örök életet!
Lakati András, Fóris Tibor és ifj. Cserepka Sándor bizonyságtétele zárta az alkalmat.
(Írnok)