2019. március 24 . – Hitmélyítő alkalom

Egész vasárnap prof. dr. Almási Tibor testvér volt az igehirdető vendégünk a hitmélyítő alkalmakon.
Délelőtt a Zsidókhoz írt levél 4:14-16 alapján a kísértéseinkről tanulhattunk. A Sátán célja, hogy elkárhozzunk. Több módszert vet be ennek érdekében: 1. vádol Isten előtt, felhánytorgatja megbánt bűneinket. Ez ellen nem kell harcolnunk, mert a Jézusban való hitünk, a megváltásunk ezt alap nélkülivé teszi. 2. Megszáll embereket. Ez csak Jézus életében fordulhatott elő, amikor Jézus is testet öltött. 3. A mindennapokban jelentkező kísértések, amivel a Sátán folyamatosan követi életünket. Ebbe vagy belemegyünk, mert a saját kívánságainknak engedünk, vagy beleesünk, amit nem tudunk elkerülni. Mind a két esetben a kimenekülést, a helyreállítást Istentől kaphatjuk, ha elé borulunk megbánva tettünk.
Pazsitkáné Jobb Enikő bizonyságtétele hangzott még el a délelőtt folyamán.

Délután folytatódott a tanítás Jézus megkísértetéséről.
Jézust is a Sátán kísértette meg, de Ő Isten-emberként ellenállt a kísértésnek. A Sátán tudja, mire van szükségünk, azt ajánlja fel. Azt kéri, ne vegyük komolyan a dolgokat, “csináljunk úgy, mintha…” A világ Urának kínálja fel a földi hatalmat. Jézus legyőzte, leleplezte a Sátánt. Ha mi elbukunk, van szószólónk az Istennél Jézus személyében, aki átélte a kísértést, de legyőzte azt.
A délután folyamán a Baptista Teológiai Akadémia Énekkara is vendégünk volt, több énekkel örvendeztetve meg a jelenlévőket.
Szeretetvendégség zárta az alkalmat.

(Írnok)