Lakati Konrád bemutatása – 2019.03.03

A délelőtti istentiszteleten az igehirdetés alapja a János 14: 15-21 volt.
Néha később értjük csak meg Isten akaratát, de egy a fontos az üdvösségünk szempontjából: engedelmeskedjünk Isten akaratának! Ez néha nehéz, de ebben segítséget kapunk a Szentlélektől.
A második részben gyermekbemutatásra került sor: Lakati András és Kitti hozta el első gyermekét, Konrádot, hogy a gyülekezet előtt imádkozzanak Isten áldásáért. Meláth testvér az I. Sámuel 1:28 alapján szólt: különböző típusú szülők vannak. Ti legyetek olyanok, akik elfogadják Isten tervét, Konrád pedig legyen olyan gyermek, akiben mindenki kedvét leli. Ne dicsekedjetek a gyermekkel, hanem legyetek érte hálásak és dicsérjétek érte Istent. Az imádságok elhangzása után először a gyermekek köszöntötték a legkisebbet, majd a gyülekezet nevében a barátok: Meláth Richárd és Gergely, valamint Mészáros Márk.
Az istentisztelet harmadik részében úrvacsorát vett a gyülekezet, majd a születésnaposok köszöntésére került sor Széll Barna részéről.

(Írnok)