Ökumenikus imahét 2019

Januárban évek óta a város különböző templomaiban jönnek össze a hívek, hogy együtt imádkozzanak. Így volt ez idén is. A hét témája: Az igazságra és csakis az igazságra törekedj!

Vasárnap és hétfőn az evangélikus templom volt a helyszín, Meláth Attila ill. Csuka Tamás volt az igehirdető. Kedden a deákvári katolikus templomban (Detre János), szerdán a székesegyházban (dr. Borsi Attila) találkozhattunk.
Csütörtökön és pénteken a baptista imaházban volt az alkalom. Csütörtökön dr. Csáki Tibor katolikus plébános  Lukács 4:16-21 alapján szólt: Jézus által beteljesedett az Írás. Általunk beteljesedik-e? Jézus mindenkit úgy küld a szegények, foglyok felé, mint ahogy Őt küldte az Atya, az Isten. Jézus a szívünk belsejéből kopogtat: vigyük ki az emberek közé Őt! Az emberek annyit látnak Istenből, amennyit bennünk látnak belőle.
Pénteken Bubrik Miklós görög katolikus parókus volt az igehirdető Márk 16:14-15 alapján: Jézus parancsa ma is az: hirdessük az evangéliumot az emberek előtt. Ez ma sem könnyű, de ehhez kapjuk a Szent Lélek erejét. Az imádság segít megtalálni Istent, az utat, csodák történhetnek általa.
Szombaton az alsóvárosi (Rolik Róbert), vasárnap a kisváci református templomban  (dr. Varga Lajos) lehettek együtt a hívek.
Vasárnap a református testvérek szeretetéből szeretetvendégséggel zárult a hét.