Híreink
2017. február 09. csütörtök, 13:33

2017.január 15-22: ökumenikus imahét

Írta: írnok
IWIWGoogle bookmarkFacebookTwitter

 2 20170120 1330576994ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2017 riportfilm

Január közepén hagyományosan találkozik a város testvérisége, hogy együtt imádkozzon, egymással találkozzon. Az idei fő gondolat: Krisztus szeretete sürget az egységre. Két naponta más közösség adott helyet a gyülekezetnek és más-más igehirdető szólt.
Vasárnap és hétfőn az evangélikus templomban jöhettünk össze, Csuka Tamás református lelkész, nyugalmazott tábori püspök és Csáki Tibor rk plébános volt az igehirdető. Kedden és szerdán a római katolikus testvérek templomaiban találkozhattunk, dr. Borsi Attila református és Meláth Attila baptista lelkészek továbbították Isten üzenetét.
Csütörtökön és pénteken imaházunk volt a helyszín.
Csütörtökön dr. Beer Miklós rk váci megyés püspök szólt a János 3 :1-8 alapján: a hitben élő ember új ember. Jézus szemével nézi már a világot, az embertársait. Összeáll a mozaik, rácsodálkozik Isten szeretetére. Jézusban Isten mindent nekünk adott. Nem magától értetődő semmi, ami velünk, körülöttünk történik. Naponta egyre többet kell megértenünk Isten akaratából, Jézus szeretetéből. Megújult hitünkkel, a Szent Lélek segítségével, Jézus szeretetén keresztül össze tudunk kapcsolódni.
Tovább a csütörtöki képekhez
Pénteken Kocsis Fülöp görög katolikus metropolita érsek volt az igehirdető vendégünk, aki Lukács 2:8-14 alapján szólt: nincs ellentét a között, hogy Jézus Krisztus szeretete szorongat, sürget és a között, hogy Jézus születésekor az angyal békességet hirdetett. A mindennapi élet szorongásai, szorongattatásai kívülről fakadnak, az negatívan hat ránk, míg Krisztus békéje belülről. Ez pozitív dolog. A békességhez befelé figyelésre van szükségünk, minden külsőt félretéve, kikapcsolva. Csak akkor tud Krisztus szorongatni, sürgetni, ha Ő bennünk van, és csak Rá figyelve halljuk meg a halk, szelíd hangját. Az imádságok feltöltenek, Istenhez közelítenek, általa értjük meg jobban az akaratát. Az imádság összeköt Istennel, az erőforrással. Folyamatosan csatlakozzunk Hozzá. Ekkor a körülöttünk levők rajtunk keresztül is tudnak közeledni Istenhez, mert odavonzuk őket is.
Idén szeretetvendégség keretében gyülekezetünk látta vendégül a testvériséget.
Tovább a pénteki képekhez
Szombaton az alsóvárosi új református templomban Rolik Róbert rk. plébános, vasárnap a kisváci református templomban Detre János evangélikus lelkész volt az igehirdető.

A hét alkalmai valóban a szeretetet és az egységet szolgálták. Őrizzük és gyarapítsuk az év további heteiben is ezeket az értékeket!

2017. január 18. szerda, 08:48

2017. január 7 - Fehér Elefánt

Írta: írnok
IWIWGoogle bookmarkFacebookTwitter

feher elefantA házaskör tagjai tudják, mit jelent e furcsa párosítás, hiszen évek óta a karácsonyi alkalmunkat "fehér elefánt"-ként tartjuk. Ilyenkor nagy vidámság közepette "zsákbamacska ajándékokat" húzunk, amihez ki -ki elviheti a számára nélkülözhető, de másnak örömet okozó tárgyait, kis vicces dologgal is megspékelve.
Hát ez történt ezen a napon is. Voltak megint slágerajándékok, amiért dúlt a harc, volt sok nevetés, és a végén finom falatok. Minden alkalom hasonló, de mindig jókedv és jó hangulat van, mindig jó együtt lenni. Idén is elmondható ez az együttlétünkről.

2017. január 09. hétfő, 09:35

Újév, 2017. január 1 - az év első napja

Írta: írnok
IWIWGoogle bookmarkFacebookTwitter

2017 ujevÚjévi első istentiszteletünk alapigéje egész évi útravalóul is fontos: I. János 4:7-13 alapján szólt lelkipásztorunk. Egész évben gyakoroljuk a szeretetet. Ha Isten gyermekei vagyunk, akkor az Ő szeretete Szent Lelkén keresztül kiárad rajtunk. Magunk erejéből csak ideig-óráig tudjuk ezt teljesíteni. Épp ezét a sorrend fontos: Isten maga a szeretet, ezt mi befogadjuk és utána tudjuk továbbadni. Csak az Ő szeretetével tudunk önfeláldozók lenni. A szeretet és a bűn nem fér meg egymás mellett, de Isten szeretete bűnbocsátó, helyreállító szeretet is. Amennyi szeretetet, bűnbocsánatot át tudunk venni Istentől, annyit tudunk továbbadni, annyira tudunk szeretni. Az Isten nélküli szeretet meghidegül. Éljünk Isten szeretetével, szeretetéből!
Utána csoportokban elmondhatta mindenki a 2017-s évre választott, kapott igeversét, majd egymás köszöntése után otthonainkba tértünk.

Bízzuk Újra Életünket Krisztusra!

Tovább a képekhez!

2017. január 09. hétfő, 09:30

Óév- búcsúztató 2016. december 31

Írta: írnok
IWIWGoogle bookmarkFacebookTwitter

2016 oevA 2016-s évet az esti istentisztelet keretein belül zártuk közösségi szinten.
Meláth testvér V.Mózes 8:2-10 alapján szólt: lassan vége az évnek. Ki éltetett bennünket? Isten, vagy úgy gondoljunk, hogy önmagunk? Jó visszagondolni, számba venni az évben történteket, az áldásokat. A nehéz napok is áldásul szolgálnak, hiszen ekkor derülhet ki, hogy mi van a szívünkben és ez lehetőséget ad az átértékelésre. A pusztaság után Isten a jó földre viszi övéit. Mind a két helyzetnek van kisértése: megtagadhatjuk, vagy elfelejthetjük Istent. Bármilyen helyzetben, állapotban vagyunk ill. voltunk az évben, lássuk meg minden mögött Istent, az Ő szeretetét, gondoskodását, megtartását.
Hálaadó szolgálatok hangzottak el Fodor Máriától (vers), bizonyságtételek az idén bemerítkezők hozzátartozóitól: Tóth Zoltántól, Nemeshegyi Balázstól, Csáki Krisztinától, Józsa Miklóstól, Meláthné Katitól, Győri Attilától, majd a házicsoport áldásáért Prohászka Marikától.
A zenei szolgálatot az ifjak egy csoportja végezte. Otthonainkban, különböző csoportokba szerveződve köszönthettük az új évet.

Tovább a képekre!

2017. január 06. péntek, 08:32

2016. karácsony

Írta: írnok
IWIWGoogle bookmarkFacebookTwitter

kariAz adventünk beteljesedett:eljött karácsony napja, Jézus megszületett!
A délelőtti alkalmon a felnőttek ünnepeltek. Meláth testvér a Lukács evangéliuma alapján szólt: bár Jézus jászolba született, de királyi gyermek, a Dávid házából való. Jézus születésével megváltozott a pásztorok, de József és Mária élete is. A pásztorok elhatározásra jutottak: elmentek Betlehembe és onnan továbbvitték a jó hírt. Mi is ragaszkodjunk Isten valóságához.. Ne féljünk, mert Isten ma is a világ Ura. Legyünk hűséges imádkozók, követők, küldhető küldöttek. Néhány szolgálat is elhangzott: Cserepka Dániel (vers), Csáki Attila, Cserepka Sándor, Széllné Feik Szilvia (bizonyságtétel).
Délután a gyermekek karácsonya következett.
A csoportok verssel, jelenetekkel készültek. Meláth testvér Máté evangéliumából a bölcsek történetéről beszélt. A bölcsek messziről indultak, de elérkeztek Jézushoz. Istennek mindenkihez egyedi útja van, hogy elérje az embert. Isten ma is szeret, Ő nem ellenségünk: Ő a mennyei Atyánk! A bölcsek leborultak és átadták ajándékaikat. Mi mit adunk át Jézusnak?
Közös énekléssel, csillagszórózással zártuk az alkalmat.

Tovább a délelőtti képekhez

Tovább a délutáni képekhez

<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>
10. oldal / 132

Menü

A perc igeverse

Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére.
Pál I. levele a Timóteushoz 2:1-4

Programok röviden

2018.04.26. csütörtök 18:00
Bibliaóra
Igehirdető: Meláth Attila

2018.04.29. vasárnap 10:00
Imaóra, istentisztelet
Igehirdető: Meláth Attila
Közös ebéd

2018.04.29. vasárnap du.
60+ összejövetel
Nincs istentisztelet

2018.05.03. csütörtök 18:00
Bibliaóra 
Igehirdető: Meláth Attila

2018.05.06. vasárnap 10:00
Imaóra, istentisztelet
Igehirdető: Meláth Attila
Úrvacsora

2018.05.06. vasárnap 17:00
Istentisztelet
Igehirdető: Meláth Attila
Anyáknapja

2018.05.10. csütörtök 18:00
Bibliaóra 
Igehirdető: Meláth Attila

2018.05.13. vasárnap 10:00
Imaóra, istentisztelet
Igehirdető: Meláth Attila
Gyerekbemutatás

2018.05.13. vasárnap 17:00
Istentisztelet
Igehirdető: Merényi Zoltán

2018.05.17. csütörtök 18:00
Bibliaóra 
Igehirdető: Meláth Attila

2018.05.20. vasárnap 10:00
Imaóra, istentisztelet
Igehirdető: Meláth Attila
Pünkösd

2018.05.20. vasárnap 17:00
Istentisztelet
Igehirdető: Meláth Attila
Pünkösd

2018.05.24. csütörtök 18:00
Bibliaóra
Igehirdető: Meláth Attila

A gyülekezet részletes programjának
excel táblázataxlsx ide kattintv
a tölthető le

(2018.ápr.-szept.)


 

Követés

face_small
twit